Comisia Europeană a lansat marți o consultare publică deschisă la nivelul UE cu privire la noua politică europeană de protecție a consumatorilor pentru perioada următoare, așa-numita "Nouă agendă a consumatorului”.

Consultarea publică va oferi informații valoroase pentru stabilirea Noii agende a consumatorului pe care Comisia Europeană intenționează să o adopte până la sfârșitul anului 2020.

Noua agendă va stabili principalele priorități ale politicii de protecție a consumatorilor în UE pentru anii următori. Aceasta va urmări să actualizeze politica UE de protecție a consumatorilor în domenii-cheie, cum ar fi: abordarea noilor provocări aduse de digitalizare, importanța sporită a aspectelor legate de mediu, nevoia din ce în ce mai mare de cooperare internațională, problema asigurării corecte a drepturilor consumatorilor și protejarea consumatorilor vulnerabili.

De asemenea, noua agendă va trage învățăminte și va ține seama de impactul crizei provocate de coronavirus. Pentru a-și atinge obiectivele, Noua agendă a consumatorului va propune o cooperare intensificată între Comisie și statele membre ale UE, precum și cu principalele părți interesate, inclusiv organizațiile consumatorilor și întreprinderile.

Consultarea publică deschisă lansată astăzi cuprinde întrebări referitoare la strategia generală privind politica de protecție a consumatorilor, la consolidarea poziției consumatorilor pentru tranziția verde, precum și la revizuirea Directivei privind creditele de consum și a Directivei privind siguranța generală a produselor.