Comisia a propus luni consolidarea normelor care previn și combat traficul de persoane.

În fiecare an, peste 7.000 de persoane devin victime ale traficului de persoane în UE. Se poate preconiza că această cifră este mult mai mare, întrucât multe victime rămân necunoscute. Costul anual al traficului de persoane în UE se ridică la 2,7 miliarde de euro. Majoritatea victimelor sunt femei și fete, dar proporția victimelor de sex masculin este, de asemenea, în creștere, în special sub forma exploatării prin muncă.

Formele de exploatare au evoluat în ultimii ani, criminalitatea având din ce în ce mai mult o dimensiune online. Acest lucru necesită noi acțiuni la nivelul UE, întrucât traficanții beneficiază de oportunități de a recruta, a controla, a transporta și a exploata victimele, precum și de a-și transfera profiturile și de a intra în contact cu utilizatori din UE și din afara acesteia.

Normele actualizate vor oferi instrumente mai puternice pentru ca autoritățile de aplicare a legii și cele judiciare să investigheze și să urmărească penal aceste noi forme de exploatare, de exemplu, prin asigurarea faptului că utilizarea cu bună știință a serviciilor furnizate de victime ale traficului de persoane constituie o infracțiune.

Propunerea Comisiei prevede sancțiuni obligatorii și împotriva întreprinderilor, nu numai împotriva persoanelor fizice, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Propunerea vizează, de asemenea, îmbunătățirea procedurilor de identificare timpurie și de sprijinire a victimelor în statele membre, în special prin crearea unui mecanism european de orientare destinat victimelor.

Normele actualizate prevăd:

- Includerea căsătoriilor forțate și a adopțiilor ilegale printre tipurile de exploatare pe care le acoperă definiția directivei. Statele membre vor trebui să incrimineze aceste fapte în dreptul lor penal național ca trafic de persoane.

- O trimitere explicită la infracțiunile de trafic de persoane comise sau facilitate prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv al internetului și al platformelor de comunicare socială.

- Sancțiuni obligatorii pentru persoanele juridice implicate în infracțiuni de trafic de persoane, cum ar fi excluderea acestora de la posibilitatea de a primi beneficii publice sau închiderea temporară sau definitivă a unităților în care a avut loc infracțiunea de trafic de persoane.

- Mecanisme naționale oficiale de orientare destinate victimelor pentru a îmbunătăți identificarea timpurie și îndrumarea acestora pentru a li se acorda asistență și sprijin; se va crea baza pentru un mecanism european de orientare prin numirea unor puncte focale naționale.

- Intensificarea reducerii cererii prin incriminarea persoanelor care utilizează în cunoștință de cauză serviciile furnizate de victime ale traficului de persoane.

- Eurostat urmează să publice date anuale privind traficul de persoane la nivelul UE.