Comisia Europeană a publicat marți orientări pentru a asigura reluarea în siguranță a activităților în sectoarele culturale și creative în întreaga UE, cu scopul de a oferi o abordare coordonată, în funcție și de condițiile specifice din fiecare stat

Comisia preconizează că planul prezentat va orienta conceperea și punerea în aplicare a măsurilor și protocoalelor în țările UE pentru a acoperi atât redeschiderea în condiții de siguranță, cât și redresarea sustenabilă în sectoarele culturale și creative.

Practic, orientările publicate marți au scopul de a oferi o abordare coordonată, în conformitate cu condițiile specifice de la nivel național, regional și local, dat fiind că situația epidemiologică se îmbunătățește, campaniile de vaccinare accelerează, iar statele membre redeschid treptat spații și activități culturale.

Orientările furnizează indicatorii și criteriile (cum ar fi circulația virală, acoperirea vaccinală, utilizarea măsurilor de protecție, utilizarea testelor și depistarea contacților), care trebuie avute în vedere la planificarea reluării anumitor activități.

Mai precis, orientările recomandă următoarele măsuri și protocoale:

Eliminarea tuturor restricțiilor ar trebui să fie strategică și treptată, cu un număr limitat de participanți la început, pentru a evalua situația epidemiologică;

Instituțiile culturale ar trebui să aibă un plan de pregătire care să detalieze protocoalele de acțiune atunci când sunt depistate cazuri de COVID-19;

Ar trebui puse la dispoziția întregului personal din instituțiile culturale informații specifice și/sau formare ad-hoc, pentru a reduce la minimum riscurile de infectare;

Vaccinarea persoanelor care lucrează în medii culturale ar trebui promovată pentru a asigura protecția acestora și a publicului;

Participanților li se poate cere dovada unui test negativ COVID-19 și/sau a unei vaccinări și/sau a unui diagnostic COVID-19 pentru a fi admiși la locul de desfășurare a evenimentului. În funcție de circulația variantelor la nivel local, această cerință poate fi extinsă la persoanele vaccinate complet;

Instituțiile culturale ar trebui să se asigure că datele de contact ale publicului sunt disponibile la nevoie pentru depistarea contacților.

Instituția ar trebui să stabilească măsuri de protecție dedicate: menținerea distanțării sociale ori de câte ori este posibil, instalații curate și accesibile de spălare a mâinilor, ventilație adecvată și curățarea frecventă a suprafețelor. Utilizarea de măști faciale de către participanți este o măsură complementară importantă.

În plus, subliniază Comisia, redeschiderea spațiilor culturale ar trebui să fie însoțită de o serie de acțiuni menite să asigure redresarea durabilă a întregului sector. Acțiunile la nivelul UE le completează pe cele întreprinse de statele membre și de sectoare.

În toamna anului 2021, Comisia va publica un ghid online privind finanțarea UE pentru cultură, care va acoperi toate fondurile UE existente pe care le pot utiliza statele membre și industria.

În acest context, statele membre sunt invitate să profite pe deplin de Mecanismul de redresare și reziliență pentru a investi în mare măsură în aceste sectoare și pentru a le spori capacitatea de a se adapta la noile tendințe și de a ieși din criză.

Comisia și-a sporit substanțial sprijinul pentru sectoarele culturale și creative, cu aproape 2,5 miliarde de euro din programul Europa Creativă și aproape 2 miliarde de euro din programul Orizont Europa dedicate proiectelor culturale, creative și incluzive în perioada 2021-2027.