CE trimite Austria în fața Curții de Justiție a UE, considerând că legislația austriacă privind indexarea prestațiilor familiale, a creditului fiscal pentru copii și a creditelor fiscale familiale este discriminatorie și neconformă cu normele UE.

Austria a introdus, de la 1 ianuarie 2019, un mecanism de indexare a cuantumului prestațiilor familiale, al creditelor fiscale pentru copii și al creditelor fiscale familiale pentru resortisanții UE care lucrează în Austria și ai căror copii locuiesc în străinătate. Comisia consideră că un astfel de mecanism de indexare încalcă normele UE privind libera circulație a lucrătorilor și coordonarea sistemelor de securitate socială.

Comisia apreciază că mecanismul nu respectă normele actuale privind coordonarea securității sociale și este discriminatoriu deoarece, conform acestuia, unii lucrători mobili din UE care lucrează în Austria și contribuie pe deplin la economia, forța de muncă și sistemul de securitate socială din Austria primesc prestații mai mici în comparație cu lucrătorii ai căror copii trăiesc în Austria.

Cu toate acestea, mecanismul austriac de indexare nu li se aplică resortisanților austrieci care lucrează în străinătate pentru o autoritate publică austriacă și ai căror copii locuiesc cu aceștia în străinătate, deși se află într-o situație similară.

Sesizarea de astăzi a Curții este ultima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, care a început în ianuarie 2019, când Comisia a transmis Austriei o scrisoare de punere în întârziere.

Întrucât răspunsul oferit de Austria în martie 2019 a fost considerat nesatisfăcător, Comisia a continuat cu un aviz motivat în iulie 2019. După ce a analizat răspunsul primit din partea Austriei în octombrie 2019, Comisia consideră că statul membru nu a dat curs preocupărilor sale. Prin urmare, s-a decis trimiterea Austriei în fața Curții de Justiție a UE.

Și România a protestat împotriva legislației austriece. „Considerăm că o astfel de decizie contravine principiilor care se află la baza proiectului european și legislației Uniunii, prin crearea unei situații de discriminare în ceea ce privește cetățenii altor state membre, inclusiv români, care plătesc contribuții în Austria”, spunea Ministerul de Externe de la București în ianuarie 2019.