Curtea Europeană de Conturi a demarat un audit pentru a evalua eficiența acțiunii Comisiei Europene în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE împotriva încălcărilor statului de drept în statele membre, conform sofokleousin.gr.

Ea va analiza măsurile luate de executivul UE pentru a se asigura că finanțarea cu fonduri comunitare este acordată numai țărilor care respectă principiile statului de drept. Auditul se va concentra pe finanțarea de către UE a politicii de coeziune și a redresării de după pandemia de COVID-19.

”Încălcările statului de drept, cum ar fi, de exemplu, neinvestigarea în mod corespunzător a cazurilor de corupție sau lipsa independenței justiției, pot avea consecințe financiare semnificative pentru UE și pot duce eventual la o utilizare abuzivă a fondurilor UE în statele membre”, a declarat Annemie Turtelboom, membră a Curții Europene de Conturi și șefa auditului respectiv. „Scopul nostru cu acest audit este de a stabili dacă instrumentele pe care le are la dispoziție sunt utilizate în mod eficient de către Comisie pentru a proteja bugetul UE de încălcări ale statului de drept, în special în contextul finanțării pentru coeziune și redresare”.

Statul de drept este una dintre valorile fundamentale ale UE. Sensul lui este că toți membrii societății se supun acelorași legi, că funcționarea instanțelor este guvernată de principiile independenței și imparțialității și că există o separarea puterilor. UE a dezvoltat o serie de instrumente juridice și financiare și instrumente de monitorizare, precum și alte mecanisme, pentru a impune statul de drept în statele membre ale UE, inclusiv mecanismul de cooperare și verificare, proceduri de infringement și rapoarte anuale privind statul de drept.

În plus, în 2020 s-a ajuns la un acord cu privire la regulile de condiționalitate pentru a proteja buna gestionare financiară a bugetului UE în ansamblu. Pe baza acestor reguli și în anumite condiții, accesul țărilor la finanțarea UE poate fi suspendat, redus sau limitat în cazurile de încălcări grave ale principiilor statului de drept.

Până acum, astfel de garanții au fost impuse doar Ungariei (în decembrie 2022), care își va vedea suspendată plata a 55% din fondurile pe care trebuia să le primească în cadrul a trei programe de coeziune UE. Normele bugetare pentru fondurile politicii de coeziune și Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), care reprezintă partea consistentă a pachetului de măsuri de redresare luate de UE, prevăd garanții suplimentare pentru a asigura statul de drept.

Auditul se va concentra pe trei domenii diferite ce au legătură cu protejarea intereselor financiare ale UE împotriva încălcării statului de drept: punerea în aplicare de către Comisia Europeană a regulamentului UE cu privire la condiționalitate, normele în vigoare pentru fondurile politicii sale de coeziune ale perioadei 2021-2027 și normele în vigoare în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Auditul va acoperi acțiunile Comisiei Europene în legătură cu un eșantion de șase țări: Bulgaria, Grecia, Italia, Ungaria, Polonia și România.

sursa: RADOR