Comisia îndeamnă insistent România să închidă, să etanșeze și să restaureze din punct de vedere ecologic un număr de 48 de depozite ilegale de deșeuri și să se conformeze hotărârii Curții de Justiție a UE din 18 octombrie 2018.

În temeiul Directivei-cadru privind deșeurile, statele membre au obligația de a recupera și elimina deșeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea umană și mediul, interzicând abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deșeurilor.

România avea obligația de a închide și a reabilita depozitele de deșeuri neconforme (depozite de deșeuri municipale și industriale) până la 16 iulie 2009.

Din cauza progreselor lente, Comisia a înaintat această chestiune Curții de Justiție a Uniunii Europene în februarie 2017.

Hotărârea Curții se referă la 68 de depozite de deșeuri, dintre care doar 20 au fost închise definitiv până în prezent.

Până în ianuarie 2020, cea mai mare parte a lucrărilor necesare pentru închiderea, etanșarea și regenerarea celorlalte 48 de depozite de deșeuri nu fuseseră încă planificate, aprobate sau demarate.

În consecință, ca urmare a hotărârii Curții, Comisia adresează o scrisoare de punere în întârziere.

România are la dispoziție patru luni pentru a remedia situația.