O inițiativă cetățenească europeană (ICE) intitulată „Apel la acțiune – Protecția mediului în toate politicile” invită Comisia să propună un act juridic pentru a se asigura că statele membre țin seama de mediu atunci când adoptă măsuri naționale.

Întrucât inițiativa cetățenească îndeplinește condițiile necesare, Comisia consideră că aceasta este admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. Executivul UE precizează că nu a analizat, în acest stadiu, fondul propunerii.

În urma înregistrării de miercuri, organizatorii pot începe colectarea semnăturilor. Dacă, în termen de un an, inițiativa cetățenească europeană primește 1 milion de declarații de susținere din cel puțin 7 state membre, Comisia va trebui să reacționeze - fie dând curs solicitării, fie să o respingă, dar va trebui să își argumenteze decizia.

Inițiativa cetățenească europeană a fost introdusă odată cu Tratatul de la Lisabona, ca instrument prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru. Acest tip de inițiativă a fost lansat în mod oficial în aprilie 2012.

Pentru a fi admise ințiativele, aceste trebuie să respecte următoarele condiții: (1) acțiunea propusă nu trebuie să se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic, (2) nu trebuie să fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și (3) nu trebuie să contravină în mod vădit valorilor Uniunii.

Până acum, Comisia a primit 109 cereri de a lansa o inițiativă cetățenească europeană, dintre care 85 erau admisibile din punct de vedere juridic și, prin urmare, au îndeplinit condiția pentru a fi înregistrate.