Comisia Europeană a prezentat prima strategie a UE privind egalitatea pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer (LGBTIQ), strategie anunțată de Ursula von der Leyen în discursul său din 2020 privind starea Uniunii.

Deși în ultimii ani UE a făcut progrese în direcția atingerii egalității pentru persoanele LGBTIQ, discriminarea împotriva acestor persoane continuă să existe – 43 % declarând că se simt discriminate. Criza provocată de COVID-19 nu a făcut decât să agraveze această situație.

Strategia prezentată astăzi propune includerea pe lista infracțiunilor din UE a infracțiunilor motivate de ură, inclusiv a discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură cu caracter homofob, precum și să promoveze legislația privind, printre altele, recunoașterea reciprocă a filiației în situații transfrontaliere.

Strategia își propune, de asemenea, să se asigure că preocupările LGBTIQ sunt bine reflectate în procesul de elaborare a politicilor UE, astfel încât persoanele LGBTIQ să fie în siguranță în toată diversitatea lor și să beneficieze de șanse egale pentru a reuși în viață și a participa pe deplin la societate.

Strategia stabilește o serie de acțiuni specifice, grupate în patru categorii axate pe:

- combaterea discriminării

- asigurarea siguranței

- construirea unor societăți favorabile incluziunii

- adoptarea unui rol de frunte în promovarea egalității pentru persoanele LGBTIQ în întreaga lume.

Printre acțiunile cheie prezentate în strategie se numără:

Combaterea discriminării: oferirea de protecție juridică împotriva discriminării este un element esențial pentru promovarea egalității persoanelor LGBTIQ. Comisia va efectua un exercițiu de evaluare a situației existente, în special în domeniul ocupării forței de muncă.

Raportul privind aplicarea Directivei privind egalitatea de tratament va fi publicat cel târziu în 2022. Pe baza acestui raport, Comisia va prezenta o nouă propunere legislativă, referitoare la consolidarea rolului organismelor de promovare a egalității. Comisia va prezenta, de asemenea, un cadru de reglementare care va aborda riscul de părtinire și discriminare inerent sistemelor de inteligență artificială.

Asigurarea siguranței: Persoanele LGBTIQ suferă în mod disproporționat din cauza infracțiunilor motivate de ură, a discursului de instigare la ură și a violenței, în timp ce subraportarea infracțiunilor motivate de ură rămâne o problemă gravă.

Pentru a armoniza protecția împotriva infracțiunilor motivate de ură și a discursului de instigare la ură îndreptate împotriva persoanelor LGBTIQ, Comisia va prezenta în 2021 o inițiativă pentru includerea acestor fapte pe lista infracțiunilor din UE, inclusiv atunci când sunt vizate persoane LGBTIQ.

În plus, Comisia va oferi oportunități de finanțare pentru inițiative care vizează combaterea infracțiunilor motivate de ură, a discursului de incitare la ură și a violenței împotriva persoanelor LGBTIQ.

Din cauza diferențelor între legislațiile naționale ale statelor membre, se poate întâmpla ca legăturile de familie să nu fie întotdeauna recunoscute atunci când astfel de familii traversează frontierele interne ale UE. 

Comisia va promova o inițiativă legislativă privind recunoașterea reciprocă a filiației și va explora posibile măsuri de sprijinire a recunoașterii reciproce a parteneriatelor între persoane de același gen.

Integrarea egalității LGBTIQ în politicile UE Sub conducerea comisarului pentru egalitate, Helena Dalli, și cu sprijinul Grupului operativ pentru egalitate, Comisia va integra, de asemenea, combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ în toate politicile și inițiativele majore ale UE.