Comisia Europeană a prezentat marți un plan de acțiune al UE privind ruta de migrație vest-mediteraneeană și cea atlantică.

Acest plan de acțiune prezintă 18 de măsuri operaționale specifice, structurate în jurul a doi piloni.

Obiectivul este de a sprijini statele membre să consolideze gestionarea migrației de-a lungul acestei rute, prevenind plecările neregulamentare și salvând vieți omenești, printr-o colaborare strânsă cu principalele țări partenere.

Primul pilon: consolidarea cooperării cu țările partenere

Consolidarea cooperării cu țările partenere este esențială pentru abordarea provocărilor legate de migrație și pentru combaterea introducerii ilegale de migranți. Printr-o abordare bazată pe întreaga rută, accentul este pus pe prevenirea migrației ilegale prin combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, în condițiile unei consolidări a gestionării frontierelor. În acest scop, UE își va intensifica eforturile în ceea ce privește:

- Identificarea priorităților operaționale pe termen scurt și a măsurilor de coordonare între UE și statele membre pentru face față migrației printr-o abordare globală a rutelor, în cadrul unei abordări de tip Echipa Europa.

- Prevenirea migrației ilegale prin combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, prin punerea în aplicare a Parteneriatului operațional de combatere a introducerii ilegale de migranți cu Marocul, prin lansarea, în acest context, a unui program regional finanțat în cadrul IVCDCI – Europa globală și prin consolidarea generală a activităților de combatere a introducerii ilegale de migranți cu țările partenere din Africa de-a lungul întregii rute, susținând în același timp eforturile de combatere a traficului de persoane.

- Gestionarea frontierelor prin consolidarea capacităților Marocului, ale Mauritaniei, ale Senegalului și ale Gambiei de a dezvolta acțiuni specifice de prevenire a plecărilor neregulamentare și prin promovarea unei cooperări bilaterale sporite între Frontex și Maroc, Mauritania și Senegal.

- Returnarea, readmisia și reintegrarea prin sprijinirea operațiunilor de protecție și de returnare voluntară în Africa de Nord și în țările din Sahel și prin consolidarea angajamentului actual pentru îmbunătățirea cooperării practice în materie de readmisie și de reintegrare durabilă a persoanelor returnate în țările lor de origine.

- Protecție și căi legale de migrație prin promovarea punerii în aplicare eficace a mecanismelor de protecție în țările partenere, promovând și sprijinind în același timp căile legale de acces la protecție în UE prin relocare, admisie umanitară și căi complementare.

- Migrația forței de muncă și parteneriatele pentru atragerea de talente. Operaționalizarea Parteneriatului pentru talente cu Marocul este o prioritate. În prezent, Comisia evaluează, de asemenea, fezabilitatea lansării unor programe de migrație legală și de mobilitate cu Nigeria și Senegal.

Al doilea pilon: consolidarea măsurilor operaționale privind căutarea și salvarea, procedurile de returnare, precum și o solidaritate voluntară mai fluidă și mai rapidă

Consolidarea gestionării eficace a frontierelor și a returnărilor din UE către țările partenere este esențială pentru buna funcționare a sistemului de gestionare a migrației. UE își va accelera activitatea în următoarele domenii:

- Evaluarea specifică de către Frontex a situației din Mediterana de Vest și din Oceanul Atlantic, în strânsă cooperare cu statele membre.

- Consolidarea cooperării între statele membre ale UE în materie de returnare în țările partenere (consiliere în materie de returnare, sprijin pentru identificarea și eliberarea documentelor de călătorie, coordonarea zborurilor de returnare etc.), precum și reintegrarea durabilă a persoanelor returnate, inclusiv cu sprijinul coordonatorului UE în materie de returnări și prin intermediul Rețelei la nivel înalt pentru returnări.

- Stabilirea unei legături între reintegrarea persoanelor returnate voluntar și investițiile statelor membre și ale întreprinderilor europene în țările de origine și de tranzit, în special în ceea ce privește promovarea creării de locuri de muncă și a dezvoltării competențelor.

- Obținerea unor reacții mai eficiente și mai rapide în cadrul mecanismului voluntar de solidaritate, cu sprijinul Comisiei și al Agenției UE pentru Azil. Pe măsură ce punerea în aplicare a mecanismului continuă, statele donatoare sunt încurajate să fie mai flexibile, pentru a reduce presiunea asupra sistemului de primire din statele membre de primă intrare.