Comisia Europeană a publicat vineri o consultare publică referitoare la Comunicarea privind definirea pieței care este utilizată în legislația UE în materie de concurență.

Chestionarul deschis va ajuta Comisia să evalueze dacă este nevoie să actualizeze sau nu Comunicarea privind definirea pieței.

Părțile interesate își pot face cunoscute punctele de vedere și pot răspunde la consultarea publică deschisă până la 9 octombrie 2020.

În ultimii ani, schimbările au loc într-un ritm din ce în ce mai alert, iar lumea este din ce în ce mai digitală și mai interconectată. Schimbări precum creșterea volumului de tranzacții comerciale mondiale, inclusiv cu principalele piețe emergente, eliminarea treptată a barierelor naționale din calea schimburilor comerciale în cadrul pieței unice, digitalizarea și apariția unor noi actori importanți în unele sectoare înseamnă că este posibil ca multe piețe să funcționeze astăzi diferit de cum funcționau în trecut.

Comunicarea în vigoare privind definirea pieței datează din 1997 și, prin urmare, este posibil să nu abordeze toate întrebările pertinente pe care ni le punem astăzi legate de definirea pieței relevante a produsului și a pieței geografice relevante.

Comisia a dobândit, de asemenea, multă experiență în toți acești ani în ceea ce privește definirea pieței, tehnicile au evoluat, iar instanțele UE au oferit orientări suplimentare.

Este posibil să fie nevoie ca cele mai bune practici care pot fi desprinse din aceste evoluții să fie reunite într-o comunicare revizuită privind definirea pieței, iar Comisia dorește să afle punctul de vedere al părților interesate cu privire la acest subiect.

Informațiile colectate cu ajutorul consultării publice vor oferi o parte din argumentele care vor fi utilizate în cadrul evaluării. Comisia va analiza, de asemenea, care sunt cele mai bune practici în materie de definire a pieței, va face schimb de opinii cu autoritățile naționale din domeniul concurenței din UE și din afara UE și coopera în mod proactiv cu experți și reprezentanți ai grupurilor de părți interesate.

Comisia intenționează să publice rezultatele evaluării în 2021.

Definirea pieței este un instrument de delimitare a conceptului de concurență între întreprinderi. Definirea pieței relevante a produsului și a pieței geografice relevante are drept scop identificarea concurenților efectivi care influențează deciziile comerciale ale întreprinderilor, de exemplu deciziile privind prețurile practicate de acestea. Or tocmai din această perspectivă definirea pieței permite, printre altele, calcularea cotelor de piață, care oferă informații relevante privind puterea de piață.

Felul în care este definită o piață reflectă realitățile acesteia. Definițiile date pieței sunt, așadar, diferite de la un sector la altul și pot evolua în timp. Definițiile pieței geografice, de exemplu, se pot referi la piețele naționale sau la cele locale – de exemplu atunci când e vorba de vânzarea cu amănuntul de bunuri de consum – ori la piețele globale – de exemplu atunci când e vorba de vânzarea de componente pentru sectorul aviației.

Cum realitățile pieței evoluează în timp, și definițiile pieței aplicate de Comisie trebuie să reflecte această evoluție.

Comunicarea privind definirea pieței oferă orientări privind principiile și cele mai bune practici folosite de Comisie atunci când aplică conceptul de piață relevantă a produsului și de piață geografică relevantă în contextul asigurării respectării legislației Uniunii în materie de concurență.