Comisia Europeană invită părțile interesate să formuleze observații cu privire la propunerea de revizuire a Liniilor directoare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare.

Comisia Europeană a lansat miercuri o consultare publică pe site-ul EU Survey prin care invită toate părțile interesate să formuleze observații cu privire la o propunere de revizuire a Liniilor directoare din 2008 privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare.

Părțile interesate pot răspunde la consultare până la data de 16 martie 2022, pe portalul Pentru o mai bună legiferare al Comisiei.

Liniile directoare privind sectorul feroviar stabilesc condițiile în care ajutoarele acordate întreprinderilor feroviare pot fi considerate compatibile cu piața internă și cu normele privind ajutoarele de stat, în special în temeiul articolului 93 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”).

Lipsa de interoperabilitate pe perioade lungi, alături de necesitatea stringentă de a continua digitalizarea, frânează dezvoltarea unor servicii feroviare transfrontaliere fără sincope.

Ajutoarele de stat pot contribui la remedierea acestor disfuncționalități ale pieței și la îmbunătățirea competitivității transportului feroviar, facilitând astfel transferul modal, limitând emisiile generate de transport și reducând congestionarea traficului rutier.

Comisia a efectuat o evaluare a actualelor Linii directoare privind sectorul feroviar în cadrul verificării adecvării ajutoarelor de stat.

Evaluarea a arătat că liniile directoare actuale au avut o contribuție importantă la încurajarea transferului modal către transportul feroviar, care generează costuri externe mai mici decât alte moduri de transport, cum ar fi cel rutier, și la promovarea interoperabilității pentru a asigura colaborarea între diferitele sisteme tehnice ale căilor ferate din UE.

În același timp, evaluarea a arătat că sunt necesare ajustări ale normelor actuale pentru a reflecta cele mai recente evoluții ale pieței și ale reglementării și pentru a permite sectorului feroviar să adopte tranziția verde și digitală în concordanță cu prioritățile Comisiei, în special cu cele ale Pactului verde european. 

Consultarea publică prezentată astăzi ia forma unui chestionar care va ajuta Comisia să identifice schimbările necesare și să elaboreze mai bine noile norme.

Propunerea de revizuire are în vedere:

- simplificarea normelor privind ajutoarele pentru coordonarea transporturilor care sprijină transferul modal către soluții de transport mai durabile;

- extinderea domeniului de aplicare al Liniilor directoare privind sectorul feroviar, în special pentru a include toți operatorii de transport relevanți din lanțul intermodal, care contribuie la transferul modal al mărfurilor de la transportul rutier la soluții de transport mai puțin poluante și mai durabile;

- eliminarea barierelor din calea intrării pe piață sau a extinderii noilor actori de pe piață, în special în ceea ce privește accesul la material rulant adecvat;asigurarea modernizării flotelor și a interoperabilității rețelelor;

- contribuția la evitarea subvențiilor încrucișate între activitățile comerciale și cele care fac obiectul obligațiilor de serviciu public ale societăților feroviare integrate pe verticală;

- evaluarea necesității unor norme privind serviciile de transport public în toate domeniile transportului feroviar care nu erau încă vizate de liniile directoare actuale, în special pentru serviciile de transport de marfă;evaluarea necesității unor norme de salvare și restructurare adaptate aplicabile întreprinderilor feroviare.