În cadrul sesiunilor plenare vor fi discutate recomandările din forumurile cetățenilor. Prima sesiune plenară are loc sâmbătă la sediul Parlamentului European de la Strasbourg.

Bruxellesul a lansat conferința privind viitorul Europei pentru a avea o dezbatere deschisă și democrații cu cetățenii săi în vederea definirii priorităților, într-o lume în luptă cu pandemia și în căutare de soluții la provocări cum sunt schimbările climatice.

După ce un sondaj Eurobarometru recent arăta că 92% dintre europeni vor ca opiniile cetățenilor să fie "luate mai mult în considerare în deciziile privind viitorul Europei”, Conferința urmărește să ducă la îndeplinire acest deziderat.

Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul invită toți cetățenii europeni să-și exprime părerile despre cum ar trebui să evolueze Europa, care să fie prioritățile și cum să ne pregătim pentru lumea post-Covid. Instituțiile europene doresc să consulte cât mai mulți oameni, punând accent pe participarea tinerilor, potrivit Parlamentului European.Conferința este mai mult decât un exercițiu de ascultare. Contribuțiile cetățenilor din lunile următoare vor fi adunate pe platforma digitală și vor fi supuse dezbaterilor cu parlamentari europeni, membri ai parlamentelor naționale, reprezentanți ai guvernelor și ai UE, precum și cu alte părți interesate. Aceste dezbateri vor fundamenta propunerile de politici publice care vor fi transformate apoi în acțiuni concrete ale UE. Parlamentul, Comisia și Consiliul s-au angajat să asculte propunerile cetățenilor și să pună în aplicare rezultatele Conferinței. 

Toți cetățenii europeni sunt bineveniți să participe la acest proces, indiferent de vârstă, gen, educație sau experiență profesională. Parlamentul European dorește să se asigure în mod special de participarea tineretului și va folosi evenimentul periodic dedicat tinerilor (European Youth Event) din octombrie 2021 pentru a afla viziunile acestora în privința viitorului Europei.

Cum se desfășoară?

Platforma digitală a Conferinței a fost lansată pe 19 aprilie. Aceasta permite tuturor să exprime și să discute idei online, cât și să organizeze evenimente în UE, acolo și atunci când condițiile sanitare permit acest lucru. Evenimentele vor constitui și ele o sursă de idei pentru schimbare. Statele membre vor organiza la rândul lor evenimente având în centru cetățenii.

La sfârșitul verii, forumurile cetățenilor europeni compuse din oameni cu diferite orizonturi și sfere de interes vor analiza ideile înaintate. Vor fi patru forumuri cetățenești a câte 200 de membri fiecare, axate pe subiecte diferite:

- Democrația și valorile europene, libertăți, statul de drept, securitate

- Schimbări climatice, mediu și sănătate

- Întărirea economiei, justiție socială, locuri de muncă, educație, tineret, cultură, sport și digitalizare

- Migrația și rolul UE în lume

Fiecare dintre aceste forumuri se va întruni de cel puțin trei ori și va fi liber să-și definească prioritățile. Recomandările forumurilor vor fi prezentate Plenarei Conferinței.

Plenara Conferinței are un rol central în derularea Conferinței întrucât reprezentanții instituțiilor UE, ai guvernelor și ai societății civile se vor întâlni aici cu cetățenii pentru a discuta și a dezvolta propuneri de schimbare.

Parlamentul European a insistat pentru o Plenară puternică din punct de vedere politic, cu mulți reprezentanți aleși prin vot popular și care să acorde totodată un rol important cetățenilor.

 

 

 

Sesiunea plenară inaugurală de la Strasbourg va fi cu participare fizică și de la distanță.

Ea va fi urmată de alte sesiuni în toamnă și la iarnă pentru a lua în discuție propunerile înaintate de forumurile cetățenilor.

Comitetul executiv este responsabil de buna funcționare a Conferinței. Acesta este alcătuit din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei, precum și din observatori.

Ce va rezulta din Conferință?

Rezultatele vor depinde de propunerile cetățenilor și de dezbaterile ce le vor urma.

Raportul final va fi redactat de Comitetul executiv pe baza propunerilor aprobate în Plenara Conferinței. Raportul va fi elaborat în colaborare deplină cu Plenara și va trebui să primească acordul acesteia. Ulterior el va fi transmis pentru punere în aplicare Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Parlamentul European a subliniat faptul că acestă Conferință trebuie să aibă un impact real asupra modului de funcționare al UE. Totodată, prin intermediul Conferinței, opiniile și preocupările cetățenilor trebuie puse în centrul politicilor și deciziilor UE.