Pentru a contribui la tragerea la răspundere a autorilor crimelor comise în Ucraina, Consiliul a adoptat noi norme care permit Eurojustului să păstreze, să analizeze și să depoziteze probe referitoare la principalele crime internaționale.

E vorba de crimele de război, crimele împotriva umanității și genocidul.

Textul urmează să fie semnat de Parlamentul European și de Consiliu la 30 mai și publicat rapid în Jurnalul Oficial.

El va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării sale.

Noile norme vor permite Eurojustului:

- să depoziteze și să păstreze probe referitoare la crimele de război, inclusiv imagini prin satelit, fotografii, materiale video, înregistrări audio, profiluri ADN și amprente digitale;

- să prelucreze și să analizeze aceste probe, în strânsă cooperare cu Europolul, și să le pună la dispoziția autorităților judiciare naționale și internaționale competente, inclusiv a Curții Penale Internaționale.

De la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, numeroasele informații care provin din Ucraina sugerează, din păcate, că în această țară au fost săvârșite și se săvârșesc în continuare crime împotriva umanității și crime de război.

La începutul lunii martie, toate statele membre ale UE, împreună cu alte state partenere, au decis să sesizeze în mod colectiv Curtea Penală Internațională cu privire la situația din Ucraina.

În cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 4 martie, miniștrii au încurajat Eurojustul să își exercite pe deplin rolul de coordonare și să se pună la dispoziția procurorului Curții Penale Internaționale.

Pe lângă ancheta desfășurată de procurorul Curții Penale Internaționale, procuroarea generală a Ucrainei a deschis, de asemenea, o anchetă, la fel ca autoritățile din mai multe state membre.

O echipă comună de anchetă a fost, de asemenea, instituită de autoritățile judiciare din Lituania, Polonia și Ucraina, cu sprijinul Eurojustului și cu participarea Biroului procurorului Curții Penale Internaționale și, în curând, a autorităților judiciare din Slovacia, Letonia și Estonia.

Coordonarea și schimbul de probe între diferitele autorități competente sunt importante pentru a asigura eficacitatea acestor anchete.

În plus, din cauza ostilităților în curs, există riscul ca probele referitoare la crimele de război sau crimele împotriva umanității să nu poată fi depozitate în condiții de siguranță pe teritoriul Ucrainei și, așadar, este oportun să se creeze un sistem de depozitare centralizată într-un loc sigur.