Consiliul a ajuns astăzi la un acord politic cu privire la Instrumentul european pentru pace, noul instrument global extrabugetar care va finanța acțiunea externă care are implicații militare sau în domeniul apărării.

Instrumentul european pentru pace are ca scop prevenirea conflictelor, păstrarea păcii și consolidarea securității și stabilității internaționale.

"Datorită noului Instrument european pentru pace, UE va putea contribui la reziliența țărilor partenere din Africa și din vecinătate. Instrumentul european pentru pace este o investiție fundamentală în pace și stabilitate, care va permite UE și partenerilor săi să abordeze în mod eficient și flexibil crizele internaționale", a declarat Heiko Maas, ministrul german de externe.

În conformitate cu Strategia globală a UE din 2016, obiectivul fondului este de a îmbunătăți nu numai capacitatea UE de a preveni și de a răspunde rapid la crize și conflicte în acele zone care se confruntă cu cele mai urgente și critice amenințări la adresa securității, ci și de a capacita țările partenere și organizațiile internaționale și regionale să facă același lucru.

UE va fi astfel mai în măsură să consolideze capacitatea țărilor terțe de a preveni și de a răspunde la crize și de a-și proteja mai bine propriile populații.

Noul instrument „extrabugetar” va avea un buget de 5 miliarde de miliarde pentru perioada 2021-2027 și va fi finanțat din contribuțiile anuale ale statelor membre ale Uniunii.

El va face parte dintr-o abordare cuprinzătoare a UE privind finanțarea acțiunii externe, împreună cu, printre altele, Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).

Instrumentul va permite UE, pentru prima dată, să completeze activitățile misiunilor și operațiilor sale PSAC în țările-gazdă cu măsuri de asistență, care pot include furnizarea de echipamente militare și de apărare, infrastructură sau asistență, solicitate de țări terțe, organizații regionale sau internaționale.

Măsurile de asistență vor fi încorporate într-o strategie politică clară și coerentă și vor fi însoțite de evaluări aprofundate ale riscurilor și de garanții solide.Instrumentul european pentru pace va înlocui actualul Instrument financiar pentru pace în Africa, principalul instrument utilizat de UE pentru a contribui la finanțarea operațiilor conduse de Uniunea Africană sau de organizațiile regionale africane. Instrumentul european pentru pace va permite acum UE să contribuie la finanțarea operațiilor în sprijinul păcii conduse de parteneri oriunde în lume.

În plus, instrumentul va înlocui mecanismul Athena, utilizat anterior pentru finanțarea costurilor operaționale comune ale misiunilor și operațiilor PSAC militare individuale ale UE (și anume cartierul general, transportul personalului, costurile de protecție a forțelor etc.).