Acest regulament abordează denaturările create de subvențiile acordate de țări terțe unor întreprinderi care își desfășoară activitatea pe piața unică a UE.

Acesta stabilește normele procedurale pentru investigarea acestor subvenții în contextul concentrărilor de mari dimensiuni și al ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții publice la scară largă.În acest sens, regulamentul urmărește să restabilească concurența loială între toate întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața internă – atât europene, cât și neeuropene.

"UE este cea mai mare economie din lume. Piața noastră unică este baza prosperității economice pentru toți cetățenii. Noile măsuri vor permite UE să investigheze și să prevină practicile neloiale sprijinite de unele țări din afara UE. Acest lucru va permite UE să asigure o concurență loială și condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile", Jozef Síkela, ministrul ceh al industriei și comerțului.

În prezent, subvențiile acordate de statele membre trebuie să respecte normele privind ajutoarele de stat, dar nu există niciun instrument al UE pentru a controla subvențiile acordate de țări terțe. Pentru a aborda această chestiune, regulamentul privind subvențiile străine stabilește un cadru pentru examinarea de către Comisie a oricărei activități economice care beneficiază de o subvenție acordată de o țară terță pe piața internă.

Regulamentul propune trei instrumente prin care Comisia să investigheze contribuțiile financiare ale unei autorități publice din țări terțe:

1. două instrumente de aprobare prealabilă – pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru cele mai mari fuziuni și oferte în cadrul procedurilor de achiziții publice la scară largă;

2. un instrument general de investigare a pieței pentru a investiga toate celelalte situații de pe piață, precum și fuziunile și procedurile de achiziții publice cu valoare mai mică.

Întreprinderile vor trebui să notifice Comisiei fuziunile și achizițiile dacă una dintre părțile implicate are o cifră de afaceri la nivelul UE de cel puțin 500 de milioane de euro și dacă există o contribuție financiară străină de cel puțin 50 de milioane de euro. Pentru licitațiile din cadrul procedurilor de achiziții publice, pragul pentru achiziții este stabilit la cel puțin 250 milioane de euro.

În cazul în care o întreprindere nu respectă normele de notificare, Comisia va fi în măsură să impună amenzi și să examineze tranzacția ca și cum ar fi fost notificată.

Ca regulă generală (și sub rezerva excepțiilor, dacă este cazul), Comisia va fi împuternicită să investigheze subvențiile străine acordate cu până la cinci ani înainte de intrarea în vigoare a regulamentului în cazul în care astfel de subvenții denaturează piața internă după intrarea în vigoare a regulamentului.

La fel ca în cazul normelor UE privind ajutoarele de stat, dacă Comisia stabilește existența unei subvenții străine care denaturează concurența, aceasta va aplica un test comparativ. Acesta este un instrument de evaluare a efectelor pozitive și negative ale unei subvenții străine.În cazul în care efectele negative depășesc efectele pozitive, Comisia va fi împuternicită să impună măsuri reparatorii, inclusiv măsuri corective structurale și nestructurale și rambursarea subvenției străine sau să accepte angajamente din partea întreprinderilor în cauză pentru a remedia denaturarea cauzată de subvenția străină.

Pentru a remedia lacuna în materie de reglementare existentă privind subvențiile străine pe piața internă, Comisia Europeană a prezentat la 5 mai 2021 propunerea de regulament privind subvențiile străine care denaturează piața internă. Aceasta servește drept instrument de asigurare a unor condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața unică și care beneficiază de sprijin fie din partea unui stat membru al UE, fie din partea unei țări terțe.

Actul legislativ a fost adoptat, după ce Consiliul a aprobat astăzi poziția Parlamentului European.După semnarea de președinta Parlamentului European și de președintele Consiliului, regulamentul se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.