Miniștrii afacerilor generale din UE au ajuns marți la un acord politic cu privire la reformarea Regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

Scopul acestei revizuiri este consolidarea transparenței și cadrului de finanțare a partidelor politice europene, urmărindu-se totodată limitarea sarcinii administrative asupra partidelor politice europene. Revizuirea va facilita, de asemenea, acțiunea partidelor politice europene, care contribuie la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii, în statele membre.

„Transparența campaniilor politice și a alegerilor este esențială pentru protejarea procesului democratic. Cetățenii au dreptul de a cunoaște originea finanțării primite de partide. Acest regulament va contribui în mod specific la creșterea transparenței și la limitarea ingerințelor străine”, a declarat Clément Beaune, secretar de stat francez însărcinat cu afacerile europene.

Principalele modificări aduse de Consiliu:

- Eliminarea propunerii Comisiei care permite partidelor politice europene și fundațiilor politice europene să primească contribuții din partea membrilor care își au sediul într-o țară care aparține Consiliului Europei și din partea membrilor care își au sediul într-o țară din afara Uniunii.

- Revenirea la regimul prevăzut de regulamentul în vigoare, care prevede o cofinanțare de 10% pentru partidele politice europene și de 5% pentru fundațiile politice europene. Comisia propusese alinierea ratei de cofinanțare la 5% atât pentru partidele politice europene, cât și pentru fundațiile politice europene.

- Solicitarea adresată Autorității pentru partidele politice europene de a furniza dovezi în cazul unei încălcări a regulamentului înainte de a decide să impună o sancțiune financiară partidelor și organizațiilor care au săvârșit încălcarea.

- Precizarea faptului că cetățenii care pot forma o alianță politică sunt cetățeni ai Uniunii Europene și că numai partidele naționale din țările Uniunii pot forma o astfel de alianță în înțelesul regulamentului.

- Solicitarea adresată partidelor politice europene și fundațiilor politice europene de a-și prezenta anual declarația scrisă privind respectarea valorilor UE.

- Excluderea referendumurilor naționale de la cofinanțarea campaniilor naționale în afara contextului alegerilor pentru Parlamentul European.

- Clarificarea faptului că noua categorie contabilă, introdusă de Comisie, legată de veniturile financiare generate de activitățile partidelor sau ale fundațiilor („resurse autogenerate”) nu ar trebui să le încurajeze să urmărească un scop lucrativ. Această sursă de venituri va fi limitată la 2% din bugetul lor anual.

- Reducerea pragului care declanșează noul regim aplicabil donațiilor, propus de Comisie, de la 3.000 de euro la 1.500 de euro pe an și pe donator. Pe baza acestei valori fixe, donatorii vor trebui să furnizeze informațiile necesare pentru identificarea lor corectă. Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene va putea efectua controale în cazul în care suspectează o încălcare a regulamentului în legătură cu donațiile.

- Eliminarea posibilității de a impune sancțiuni în cazurile în care partidele membre nu au păstrat pe site-urile internet proprii informații privind reprezentarea de gen în rândul persoanelor candidate la ultimele alegeri pentru Parlamentul European, deoarece acesta este deja un criteriu de acordare a fondurilor.