Croația a făcut un pas cheie pentru intrarea în Spațiul Schengen, la opt ani de la aderarea sa la UE.

Croația a îndeplinit condițiile necesare pentru aplicarea tuturor părților acquis-ului Schengen, a concluzionat joi Consiliul Uniunii Europene. Verificarea îndeplinirii de către Croația a condițiilor necesare pentru aplicarea tuturor părților acquis-ului Schengen este o condiție prealabilă pentru ca statele membre UE să poată adopta ulterior decizia ce va permite eliminarea controalelor la frontierele interne.

Spațiul Schengen, una din cele mai concrete realizări ale Uniunii Europene, este o zonă în care se poate călători fără pașaport și în care controalele la frontieră au fost în principiu abolite. Acesta reunește 26 de țări, 22 de state membre plus patru state asociate: Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein.

Pentru ca statul balcanic să se alăture celorlalți 26 de membri ai spațiului Schengen, este nevoie de un vot în unanimitate în Consiliu privind „autorizarea ridicării controalelor la frontierele interne”.

De la aderarea sa la UE în 2013, Croația aplică dispozițiile acquis-ului Schengen, cu excepția dispozițiilor privind eliminarea controalelor la frontierele interne. Potrivit Actului de aderare a Croației la UE, aceste controale pot fi eliminate numai în urma unei decizii a Consiliului adoptate în acest sens, după ce s-a verificat, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen, îndeplinirea condițiilor de către Croația.

În octombrie 2019, Comisia a considerat că Croația a luat măsurile care se impuneau pentru a asigura condițiile necesare în vederea aplicării integrale a acquis-ului Schengen. Comisia a închis ultimul plan de acțiune pentru domeniile evaluate în februarie 2021.

În afară de Croația, celelalte state membre UE care nu fac parte din Schengen sunt Bulgaria, România, Cipru și Irlanda.

Deși Comisia Europeană a concluzionat încă de acum un deceniu că a îndeplinit cerințele pentru aderarea la Schengen, România - stat membru al UE din 2007 - nu a fost încă acceptată de celelalte state membre.