Consiliul Uniunii Europene a adoptat, la reuniunea din 19 decembrie 2022, o decizie prin care formulează recomandări Austriei de remediere a deficiențelor identificate în evaluarea din 2020 a aplicării de către această țară a acquis-ului Schengen.

În termen de două luni de la adoptarea deciziei, Austria ar trebui să elaboreze un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a tuturor recomandărilor care vizează remedierea eventualelor deficiențe identificate în raportul de evaluare și să transmită planul respectiv Comisiei și Consiliului, informează un document pus la dispoziția delegațiilor naționale, potrivit Agerpres.

În urma evaluării Schengen efectuate în 2020 în domeniul returnării, s-a adoptat un raport privind constatările și analizele, în care sunt enumerate bunele practici și deficiențele identificate.

În ceea ce privește procedurile de returnare, Consiliul recomandă Austriei să prevadă, în toate deciziile de returnare emise pentru cetățenii țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, obligația de a părăsi teritoriul tuturor statelor spațiului Schengen pentru a ajunge într-o anumită țară terță; să ia măsuri pentru a se asigura că, atunci când țară terță de returnare nu a fost specificată în decizia de returnare din cauza imposibilității de a o identifica în conformitate cu dreptul intern sau cu practica juridică națională, principiul nereturnării este respectat; să modifice dreptul intern în vederea transpunerii corecte a articolului 3 punctul 3 din Directiva 2008/115/CE.

Cu privire la garanții procedurale, Austria ar trebui să modifice dreptul intern astfel încât căile de atac împotriva deciziilor de returnare, în cazul în care decizia ar expune cetățeanul unei țări terțe riscului real de a fi supus unui tratament contrar articolului 3 din Convenția europeană a drepturilor omului sau articolului 4 din Carta drepturilor fundamentale a UE, să aibă efect suspensiv cel puțin până când instanța va hotărî dacă acordă sau nu un efect suspensiv căii de atac.

Austriei i se recomandă, de asemenea, să modifice dreptul intern în ceea ce privește durata interdicțiilor de intrare, pentru a alinia legislația la dispozițiile Directivei 2008/115/CE, și pentru a se asigura că interdicțiile de intrare sunt emise în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2008/115/CE.

Totodată, Austriei i se recomandă să ia măsuri pentru a îmbunătăți condițiile de luare în custodie publică din centrele de cazare, asigurându-se că centrele de cazare sunt concepute astfel încât să reflecte natura luării în custodie publică, că resortisanții țărilor terțe sunt, în principiu, ținuți în custodie publică în regim deschis, că li se oferă mai frecvent o gamă mai largă de activități recreative organizate și că toate camerele și spațiile comune sunt dotate în mod corespunzător și se află în stare bună.