Consiliul a reînnoit luni așa-numita listă UE a organizațiilor teroriste, care cuprinde persoane, grupuri și entități care fac obiectul unor măsuri restrictive în vederea combaterii terorismului.

Cele 14 persoane și 21 de grupuri și entități de pe listă fac obiectul înghețării fondurilor lor și a altor active financiare în UE.

De asemenea, se interzice operatorilor din UE să pună fonduri și resurse economice la dispoziția lor.Consiliul este împuternicit să stabilească lista Uniunii Europe și să impună măsurile restrictive aferente în temeiul Poziției comune 2001/931/PESC a Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului.

Consiliul a stabilit pentru prima dată lista în cadrul punerii în aplicare a Rezoluției 1373/2001 a CSONU, care a fost adoptată în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

Acesta revizuiește desemnările la intervale regulate și cel puțin o dată la șase luni, pe baza unui schimb periodic de informații între statele membre cu privire la orice noi fapte și evoluții legate de includerile pe listă.

Acest regim de sancțiuni este separat de regimul UE de punere în aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) și care vizează Al-Qaida și ISIL/Da’esh.

De asemenea, UE are propriul său regim de sancțiuni care îi permite să aplice în mod autonom sancțiuni împotriva ISIL/Da’esh și Al-Qaida, precum și împotriva persoanelor și entităților asociate sau care le acordă sprijin.