Cum se pot garanta sănătatea și siguranța lucrătorilor atunci când se întorc la locul de muncă?Pentru a răspunde la această întrebare,Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă a publicat vineri un ghid privind întoarcerea la serviciu.

Ghidul publicat astăzi conține linkuri către informații naționale privind sectoare și ocupații specifice.

Ghidul se referă la mai multe aspecte: 

  • Evaluarea riscurilor și măsuri adecvate
  • Implicarea lucrătorilor
  • Grija față de lucrătorii care au fost bolnavi
  • Planificarea și învățarea pentru viitor
  • O permanentă bună informare
  • Informații pentru sectoare și ocupații

La ghidul elaborat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) în cooperare cu Comisia Europeană au contribuit, de asemenea, Comitetul consultativ tripartit pentru securitate și sănătate la locul de muncă și Comitetul inspectorilor de muncă principali.

Ghidul va fi actualizat regulat cu informații fiabile, în funcție de evoluția situației.

„Astăzi, mai mult decât oricând, este foarte evident că protejarea și promovarea securității și a sănătății în muncă sunt de o importanță capitală pentru lucrători, companii, sisteme de protecție socială și societate în ansamblu. Acest ghid oferă răspunsuri la întrebări practice ale angajatorilor, cum ar fi: cum pot reduce la minimum expunerea la coronavirus la locul de muncă și cum își pot actualiza evaluarea riscurilor, având grijă de lucrătorii care au fost bolnavi. Ghidul va ajuta angajatorii și companiile să gestioneze întoarcerea la locul de muncă și să ofere sfaturi practice personalului”, a declarat comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit.