Comisia Europeană va direcționa către România peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, potrivit Reprezentanței Comisiei Europene din București.

Astfel, 483 de milioane de euro vor reveni României deoarece Comisia va renunța în acest an la obligația de a solicita rambursarea prefinanțărilor neutilizate din fondurile structurale, în timp ce 637 de milioane de euro vor veni prin virarea avansului aferent fondurilor structurale pentru anul 2020 în cursul lunilor martie și aprilie.

Fondurile vor avea scopul de a sprijini sistemele de sănătate prin finanțarea achizițiilor de echipamente de protecție, medicamente și teste, de a adapta mediul de muncă din domeniul sanitar la situația actuală, a asigura accesul persoanelor vulnerabile la facilitățile medicale, dar și pentru creditarea IMM-urilor în vederea atenuării șocurilor financiare provocate de criza COVID-19.

Potrivit Reprezentanței Comisiei, în data de 18 martie comisarii europeni pentru pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, și pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, au trimis o scrisoare tuturor statelor membre pentru a le informa cu privire la sprjinul pe care îl pot primi în cadrul inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative - CRII).

Comisia a propus redirecționarea unei sume de 37 de miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune pentru a lupta împotriva crizei provocate de coronavirus, prin intermediul acestei inițiative. Executivul UE a anunțat că 8 miliarde de euro rezultă din renunțarea la obligația de a solicita statelor membre rambursarea prefinanțărilor neutilizate pentru fondurile structurale, iar statele membre vor putea utiliza acele sume alături de alte 29 de miliarde de euro fonduri structurale.