Eurodeputații au adoptat vineri măsuri suplimentare, astfel încât finanțarea UE să poată fi acordată imediat și cu flexibilitate excepțională pentru a combate pandemia de COVID-19.

În sesiunea plenară extraordinară de vineri, Parlamentul European a aprobat pachetul Inițiativa Plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII+), propus de Comisia Europeană la 2 aprilie, prin intermediul procedurii de urgență.

Propunerile aprobate:

Măsuri specifice, astfel încât fondurile UE să poată fi utilizate în mod flexibil.

Aceste măsurile adoptate vor permite statelor membre să transfere resurse între cele trei fonduri de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune), între diferitele categorii de regiuni și între domeniile prioritare specifice fondurilor.

În mod excepțional, va fi posibilă finanțarea integrală (în proporție de 100%) a programelor din cadrul politicii de coeziune prin finanțarea UE în cursul exercițiului financiar din perioada 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021.

Măsurile simplifică, de asemenea, procesul de aprobare a programelor pentru a accelera punerea în aplicare, facilitează utilizarea instrumentelor financiare și simplifică procesele de audit.

Noile norme vor permite fermierilor să beneficieze de împrumuturi sau garanții în condiții favorabile pentru a-și acoperi costurile operaționale de până la 200,000 EUR. De asemenea, va fi permisă utilizarea fondurilor încă nefolosite destinate agriculturii din programul pentru dezvoltare rurală pentru combaterea COVID-19.

Propunerea a fost adoptată cu 689 voturi pentru, 6 împotrivă și o abținere.

Măsuri specifice de reducere a impactului pandemiei COVID-19 asupra sectorului pescuitului și acvaculturii.

Măsurile includ sprijinirea pescarilor nevoiți să-și înceteze temporar activitatea, ajutorul financiar pentru producătorii din domeniul acvaculturii în momentul în care producția este suspendată sau redusă, sprijinul acordat organizațiilor de producători pentru depozitarea temporară a produselor, precum și o realocare mai flexibilă a fondurilor operaționale naționale.

Eurodeputații au aprobat, de asemenea, în urma unui acord informal cu Consiliul, o serie de modificări care vor permite acordarea de sprijin pescarilor care și-au început recent activitatea și pescarilor „în picioare” (cei care pescuiesc fără ambarcațiuni).

Aceste modificări vor adapta dispozițiile privind regiunile ultraperiferice pentru a face față crizei și vor oferi flexibilitate bugetară țărilor care și-au epuizat toate fondurile alocate.

Propunerea modificată a fost adoptată cu 671 voturi pentru, 10 împotrivă și 15 abțineri.

Măsuri specifice pentru a garanta funcționarea continuă a Fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD).

Măsurile includ posibilitatea de a finanța furnizarea de echipamente de protecție pentru angajați și voluntari, finanțarea temporară în proporție de 100% din bugetul UE, precum și proceduri simplificate de raportare și audit pe durata pandemiei.

În urma unui acord informal cu Consiliul, deputații au aprobat, de asemenea, modificări care permit ca ajutorul să fie acordat prin metode noi, cum ar fi prin bonuri valorice electronice sau pe suport de hârtie, pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor implicate în operațiuni și pentru a ajunge la persoanele cele mai vulnerabile.

Măsurile aprobate au scopul de a proteja persoanele cele mai vulnerabile în fața virusului și de a se asigura că ajutorul alimentar și asistența materială de bază continuă să ajungă la aceștia, respectând în același timp măsurile de distanțare socială și protecție personală.

Propunerea modificată a fost adoptată cu 686 voturi pentru, 7 împotrivă și 3 abțineri.