Criza provocată de COVID-19 arată necesitatea unei acțiuni mai coordonate la nivel UE în domeniul sănătății, a subliniat miercuri secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei, la reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri europene.

Reuniunea informală a miniștrilor și secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE s-a desfășurat prin sistem video-conferință.

Reuniunea a fost dedicată discutării măsurilor adoptate la nivelul Uniunii Europene și de statele membre pentru gestionarea crizei generate de pandemia COVID-19, inclusiv sub aspectul schimbului de bune practici între statele membre în gestionarea crizei.

Discuțiile au vizat, de asemenea, aspecte privind cele două documente strategice comune propuse de Comisia Europeană și de președintele Consiliului European, respectiv Foaia de parcurs privind ridicarea măsurilor restrictive impuse în contextul COVID-19 și Foaia de parcurs pentru relansare, care vor fi abordate inclusiv la nivelul liderilor europeni, în cadrul video-conferinței de joi.

In intervenția sa, secretarul de stat român a evidențiat că experiența recentă dobândită în gestionarea crizei COVID-19 la nivel UE conduce la formularea unor ”lecții învățate" care pot servi la definirea acțiunilor viitoare comune în plan european.

”Secretarul de stat Iulia Matei a arătat că, pe fondul crizei actuale, a rezultat necesitatea unei acțiuni mai coordonate la nivel UE în domeniul sănătății. În context, a subliniat oportunitatea inițierii unui proces de reflecție care să vizeze posibilitățile de consolidare a capacității și competențelor UE în acest domeniu. Oficialul roman a subliniat, de asemenea, necesitatea unei coordonări eficiente și rapide între statele membre și în relația acestora cu instituțiile europene, precum și a unei comunicări publice adecvate care să permită, deopotrivă, combaterea acțiunilor de dezinformare și informarea adecvată a cetățenilor și mediului de afaceri asupra măsurilor adoptate la nivel UE și asupra competențelor care revin instituțiilor europene în gestionarea crizei actuale”,

potrivit unui comunicat MAE.

De asemenea, Iulia Matei a arătat că respectarea valorilor și drepturilor fundamentale, precum și solidaritatea între statele membre, contribuie, cu atât mai mult în contextul unei situații de criză, la menținerea relevanței și valorii-adăugate a Uniunii Europene.

Secretarul de stat a făcut referire la demersul de convenire a unor măsuri coordonate la nivel UE pentru ieșirea din criză, context în care a arătat că Foaia de Parcurs prezentată de Comisia Europeană și Președintele Consiliului European la 15 aprilie 2020 constituie o bună bază pentru discuțiile ulterioare pe acest subiect.

Totodată, ea a subliniat că acest demers trebuie să țină cont de particularitățile crizei, de capacitățile diferite ale sistemelor medicale naționale, precum și de amploarea diferită a impactului generat de criză la nivelul statelor membre.

În ceea ce privește viitorul Cadru Financiar Multianual, acesta va avea ”un rol întărit” în implementarea acestor obiective, a apreciat diplomatul român, subliniind importanța unui buget european ”ambițios și flexibil care să permită, cu atât mai mult, resurse suficiente pentru refacerea economică, promovarea de investiții și reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre”.

Iulia Matei s-a referit și la politica de coeziune și Politica Agricolă Comună, care trebuie ”să își mențină rolul central de principale politici investiționale și în viitorul buget al Uniunii”.