Parlamentul European a aprobat marți noi măsuri care consolidează capacitatea Uniunii de a preveni și controla focarele de boli transmisibile și de a aborda amenințările transfrontaliere la adresa sănătății.

Eurodeputații au aprobat acordul încheiat cu Consiliul referitor la extinderea mandatului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) cu 542 voturi pentru, 43 împotrivă și 9 abțineri.

Noua legislație urmărește să consolideze capacitatea Uniunii de a preveni și gestiona epidemiile de boli transmisibile și de a se pregăti pentru acestea.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) va coopera cu Comisia Europeană, cu autoritățile naționale, cu organismele Uniunii și cu organizațiile internaționale pentru a garanta că activitățile lor sunt coerente și se completează reciproc.

Pentru a genera date comparabile și în timp util, Centrul va coordona standardizarea procedurilor de colectare a datelor, dar și validarea, analizarea și diseminarea datelor la nivelul Uniunii.

În plus, ECDC va monitoriza îndeaproape capacitatea sistemelor naționale de sănătate de a detecta și de a preveni epidemiile de boli transmisibile, dar și capacitatea lor de a răspunde la aceste epidemii și de a se redresa în urma lor. De asemenea, va identifica lacunele existente și va oferi recomandări bazate pe date științifice.

Totodată, Parlamentul European a adoptat și acordul privind o serie de măsuri care vor permite Uniunii Europene să anticipeze și să răspundă mai bine la amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății.

Noile norme includ o mai bună planificare a prevenirii, pregătirii și răspunsului la nivelul Uniunii și la nivel național. Comisia va fi în măsură să recunoască în mod oficial o urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii Europene, care ar declanșa o cooperare mai strânsă în interiorul Uniunii și ar permite dezvoltarea și stocarea în timp util a contramăsurilor medicale.

Legislația clarifică și procedurile pentru a achiziționa în comun medicamente și dispozitive medicale, inclusiv posibilitatea de a limita achizițiile paralele și activitățile de negociere ale țărilor participante în cazul produselor achiziționate în comun la nivelul Uniunii.

”Această legislație oferă un răspuns clar cerințelor celor 74% dintre cetățenii europeni care doresc o mai mare implicare europeană în gestionarea crizelor. Uniunea europeană a sănătății este construită pas cu pas. Vom continua acest proiect în contextul discuțiilor referitoare la o viitoare convenție de revizuire a tratatelor europene”, a declarat raportoarea Veronique Trillet-Lenoir (Renew).