Consiliul UE a revizuit luni normele privind drepturile cetățenilor europeni din transportul feroviar, în special ale celor cu handicap sau cu mobilitate redusă.

Normele revizuite adoptate astăzi elimină un număr mare de exceptări permise de regulamentul actual.

Astfel, pe viitor se vor aplica drepturi consolidate pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă, deoarece actuala exceptare a trenurilor regionale de la majoritatea dispozițiilor referitoare la persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă va fi eliminată complet până în 2023.

Începând din acel moment, dreptul de a beneficia de asistență la îmbarcarea și debarcarea din trenuri se va aplica tuturor trenurilor regionale și de lung parcurs din UE, cu condiția să existe în serviciu personal instruit.

Printre alte îmbunătățiri se numără dreptul de a cumpăra o legitimație de transport la bord în cazul în care nu există nicio alternativă accesibilă pentru cumpărarea acesteia în prealabil, o mai bună informare, o mai bună formare a personalului și norme mai clare privind despăgubirile pentru echipamentele de mobilitate pierdute sau deteriorate.

Termenul în care persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă care necesită asistență trebuie să notifice acest lucru în avans va fi redus de la minimum 48 de ore la 24 de ore și vor fi încurajate mecanisme voluntare care să prevadă perioade de notificare prealabilă mai scurte.

Pentru a încuraja mobilitatea verde, va deveni mai ușor pentru călători să își transporte bicicletele la bordul trenurilor. Întreprinderile feroviare vor fi obligate să creeze locuri pentru biciclete, iar călătorii vor fi informați cu privire la capacitatea disponibilă.

Regula generală va fi ca fiecare tren să dispună de cel puțin patru locuri pentru biciclete.

După consultarea publicului, întreprinderile feroviare pot decide să instaleze alt număr de locuri pentru biciclete în funcție de tipul de serviciu, de dimensiunea trenului și de cererea de transport de biciclete care poate fi prevăzută.

De asemenea, statele membre pot stabili un număr mai mare de locuri pentru biciclete dacă există o cerere mai mare pentru transportul bicicletelor în tren.

Cerințele privind locurile pentru biciclete se vor aplica atunci când o întreprindere feroviară comandă material rulant nou sau realizează o modernizare semnificativă a materialului rulant mai vechi.

O altă prevedere vizează mărirea ofertei de bilete directe. Acestea sunt bilete unice care sunt valabile pentru segmentele succesive ale unei călătorii și garantează drepturile la redirecționare și despăgubiri în caz de întârzieri sau de pierdere a legăturilor. Biletele directe vor fi obligatorii în cazul în care trenurile de legătură sunt administrate de aceeași întreprindere feroviară, spre exemplu atunci când călătoria presupune o legătură între un tren regional și un tren de lung parcurs.

Călătorii trebuie informați în mod clar dacă biletele cumpărate într-o singură tranzacție constituie un bilet direct. În caz contrar, întreprinderea feroviară va fi responsabilă la fel ca și în cazul în care aceste bilete ar reprezenta bilete directe.

Noile norme vor clarifica și vor extinde protecția în cazurile în care călătorii au nevoie de redirecționare către destinația lor finală. Operatorul feroviar va trebui să încerce să redirecționeze călătorii în toate situațiile, inclusiv în cazurile în care sunt necesare moduri de transport alternative. În cazul în care operatorul nu a reușit să comunice călătorului opțiunile disponibile în termen de 100 de minute, călătorul poate lua, din proprie inițiativă, un mijloc de transport terestru public alternativ, iar societatea de transport feroviar trebuie să ramburseze costurile necesare.

Despăgubirea minimă pentru întârzieri va rămâne neschimbată (25% din prețul biletului pentru o întârziere între 60 și 119 minute și 50% din prețul biletului pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mare).

O clauză de forță majoră care vizează despăgubirea pentru serviciile feroviare întârziate va oferi claritate juridică și va crea condiții de concurență mai echitabile în raport cu alte moduri de transport, pentru care există deja astfel de clauze. Societățile feroviare nu vor trebui să plătească despăgubiri pentru întârzieri sau anulări cauzate de circumstanțe care nu ar fi putut fi evitate, cum ar fi condițiile meteorologice extreme, dezastrele naturale majore sau crizele majore în domeniul sănătății publice, inclusiv pandemiile. Exceptarea nu se aplică în cazul grevelor personalului feroviar.

În plus, obligațiile de redirecționare se vor aplica chiar și în caz de forță majoră.Întrucât regulamentul stabilește un nivel minim de protecție, întreprinderile feroviare au libertatea și sunt încurajate să introducă norme mai stricte pentru a proteja drepturile călătorilor.