Cooperarea UE cu țările cu venituri medii și dezvoltarea umană a fost subiectul reuniunii informale de astăzi a miniștrilor și secretarilor de stat responsabili pentru domeniul cooperării pentru dezvoltare din statele membre ale Uniunii Europene.

Desfășurată în sistem videoconferință, reuniunea a fost convocată de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell. Conform practicii, la reuniune a participat și comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen.

”Discuțiile ministeriale au vizat cooperarea UE cu țările cu venituri medii și dezvoltarea umană, teme prioritare pentru Președinția Portugaliei la Consiliul UE și de interes deosebit pentru agenda politicii României în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare. Concluzii pe cele două teme în discuție au fost adoptate la nivelul Consiliului în aceeași zi”, potrivit MAE.

În cadrul dezbaterii privind țările cu venituri medii, secretarul de stat pentru relații interinstituționale Daniela Gîtman a arătat că cea mai mare parte a asistenței oficiale pentru dezvoltare acordată de România în plan bilateral este orientată către țările din această categorie, principalele state beneficiare fiind, în anul 2020, Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Albania, Siria și Iordania.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a subliniat, de asemenea, că noul Instrument financiar privind vecinătatea, cooperarea pentru dezvoltare și cooperarea internațională (NDICI) - ”Global Europe”, adoptat recent de Consiliu și Parlamentul European, oferă cadrul pentru un angajament solid cu țările cu venituri medii.

În acest context, ea a propus o cooperare bazată pe construirea de parteneriate pragmatice, adaptate potențialului specific fiecărui stat partener și care să sprijine consolidarea multilateralismului și promovarea valorilor care stau la baza sistemului internațional bazat pe reguli. 

Întrucât țările cu venituri medii se confruntă cu o gamă variată de provocări, a apreciat că este nevoie de conturarea unor concepte de asistență pentru dezvoltare personalizate de la țară la țară, adaptate abordării Echipei Europa (Team Europe) și întemeiate pe metode de lucru incluzive.

În egală măsură, secretarul de stat Daniela Gîtman a pledat pentru asigurarea participării cuprinzătoare a statelor partenere la procesele de decizie în materie, respectiv pentru adaptarea politicilor UE de asistență la nevoile și strategiile de dezvoltare ale acestor țări.

Schimbul de idei la nivel ministerial pe tema dezvoltării umane s-a axat pe aspecte privind sănătatea și educația. Daniela Gîtman a evidențiat că, în anul 2019, educația a reprezentat 81% din totalul asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate în plan bilateral de România, iar în 2020 a deținut o pondere de 86%.

Sprijinul pentru educație este cu atât mai important în contextul actual, criza sanitară exacerbând inegalitățile privind accesul la învățământ al copiilor și al tinerilor. Pe acest fond, partea română a propus o abordare bazată pe inovație și o acțiune coordonată a statelor membre UE, pentru o utilizare optimă a resurselor și a expertizei de care dispun acestea în domeniu.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a pledat pentru o abordare centrată pe tineri în cadrul politicilor UE de cooperare pentru dezvoltare, susținând atât implicarea acestora la toate nivelurile proceselor de decizie, cât și promovarea creșterii investițiilor în domeniul educației și în crearea de locuri de muncă pentru tineri, în linia Concluziilor Consiliului privind rolul tinerilor în acțiunea externă a UE, adoptate la 5 iunie 2020.

Totodată, ea a salutat abordarea temei alimentației în școli în contextul prezentării inițiativei privind „Coaliția pentru hrană în școli” promovată de Programul Alimentar Mondial al ONU, cu susținerea Finlandei, Franței și a altor state.

În contextul priorității pe care UE o acordă dezvoltării umane și consolidării rezilienței în domeniile educației și sănătății, secretarul de stat Gîtman a menționat inaugurarea la București, la 31 mai, a Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență care urmează să funcționeze ca un hub de expertiză inclusiv în sprijinul statelor membre ale UE și al partenerilor acestora.

Gîtman a exprimat speranța că, în viitorul apropiat, experți din toate statele europene vor contribui la activitățile Centrului, în vederea reconstrucției economice și sociale sustenabile a statelor partenere ale UE.

De asemenea, oficialii ministeriali au abordat aspecte privind distribuirea și accesul la vaccinuri la nivel mondial, explorând oportunități de susținere a consolidării sistemelor de sănătate ale statelor partenere.

România a evidențiat sprijinul oferit în contextul pandemic statelor din regiunea extinsă a Mării Negre, precum și din Africa, Orientul Mijlociu și America Latină, subliniind necesitatea unei acțiuni hotărâte și concertate, sub forma unei investiții cu obiective pe termen lung. Nu în ultimul rând, ea a apreciat oportună o inițiativă Team Europe pe acest segment.