CE a evaluat Directiva privind emisiile industriale, stabilind că aceasta a jucat un rol important în reducerea emisiilor de poluanți din industrie, dar a avut o contribuție mai mică la decarbonizare și la tranziția către economia circulară.

Printre domeniile identificate a necesita îmbunătățiri se numără extinderea acoperirii sectoriale a directivei, îmbunătățirea dispozițiilor-cheie referitoare la autorizarea și controlul instalațiilor industriale, precum și garantarea unui acces mai eficient la informațiile despre mediu și a unei participări mai active a reprezentanților societății civile la luarea deciziilor cu privire la autorizările în temeiul DEI.

Scopul revizuirii este acela de a face progrese către obiectivul ambițios al UE de reducere la zero a poluării, de a obține un mediu fără toxicitate și de a sprijini politicile privind clima, energia și economia circulară.

O consultare publică deschisă va fi lansată pe site-ul internet al Comisiei în următoarele săptămâni.

Revizuirea va acoperi atât Directiva privind emisiile industriale (DEI), cât și Regulamentul privind Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (EPRTR), care este strâns legat de aceasta și care facilitează accesul cu ușurință al publicului la informații privind emisiile de poluanți în mediu de către cele mai mari instalații industriale din UE.

Scopul este îmbunătățirea datelor colectate și facilitarea accesării acestora de către public.