Grupul Statelor Împotriva Corupției (GRECO) a publicat miercuri un raport care evaluează progresul României în implementarea recomandărilor privind prevenirea corupției în rândul parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor.

UPDATE Ministerul Justiției: România a realizat un progres semnificativ în anul 2022

+++

GRECO a formulat treisprezece recomandări privind România în Raportul de Evaluare și cinci recomandări în Raportul ad-hoc (Regula 34). În cel de-Doilea Raport Interimar de Conformitate incluzând Follow-up la Raportul ad-hoc, GRECO a concluzionat că recomandările v, vii, x, xii, precum și recomandarea iv din Raportul adoptat conform Regulii 34 au fost implementate satisfăcător sau tratate într-o manieră satisfăcătoare.

Conformitatea cu recomandările rămase este analizată aici.

Astfel, GRECO concluzionează că România a implementat satisfăcător sau a tratat în mod satisfăcător șapte din cele treisprezece recomandări cuprinse în Raportul de evaluare aferent Rundei a patra și trei din cele cinci recomandări din Raportul de Follow-up la Raportul Ad-hoc.

Recomandările ii, v, vii, viii, x, xi și xii au fost implementate satisfăcător sau tratate într-o manieră satisfăcătoare. Recomandările i și xiii au fost parțial implementate, iar recomandările iii, iv, vi, si ix au rămas neimplementate.

De asemenea, cu privire la membrii Parlamentului, o ușoară îmbunătățire a fost constatată prin introducerea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului împreună cu un sistem pentru aplicarea lui și au fost depuse eforturi pentru abordarea problematicii ridicării imunității. Cu toate acestea, transparența procesului parlamentar, per ansamblu, trebuie îmbunătățită în continuare și utilizarea procedurilor de urgență ar trebui redusă. Suplimentar, trebuie făcut mai mult pentru abordarea conflictelor de interese și introducerea regulilor privind interacțiunea membrilor Parlamentului cu lobbyiștii. În cele din urmă, trebuie implementat un sistem de consiliere independentă pentru ca membrii Parlamentului să solicite consiliere în materie de integritate.

Cu privire la judecători și procurori, o problemă principală care a fost tratată o reprezintă desființarea secției speciale pentru investigarea infracțiunilor din sistemul judiciar, chestiune la care GRECO s-a opus puternic la înființare.

Au fost depuse eforturi pentru creșterea rolului Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare ca răspuns la riscurile de integritate a judecătorilor și procurorilor prin, inter alia, formare și acces la informații. Eforturi au fost, de asemenea, dedicate stabilirii noii legislații pentru judecători și procurori pentru a le asigura independența. Adoptarea de către Senat, la data de 17 octombrie 2022, a noii Legi privind statutul judecătorilor și procurorilor, a noii Legi privind organizarea judiciară și a noii Legi privind Consiliul Superior al Magistraturii și promulgarea lor la data de 15 noiembrie 2022, de către Președintele României, reprezintă pași înainte importanți, care trebuie să fie urmați de un număr de măsuri de implementare.

GRECO apreciază că actualul nivel de conformitate cu recomandările nu mai este „global nesatisfăcător”. Prin urmare, Grupul decide să nu mai continue aplicarea Regulii 32 referitoare la membrii care nu sunt în conformitate cu recomandările incluse în Raportul de Evaluare.

De asemenea, GRECO solicită șefului delegației României să transmită un raport cu privire la măsurile luate pentru implementarea recomandărilor pendinte (și anume recomandările i, iii, iv, vi, ix din xiii din Raportul de evaluare aferent Rundei a patra și recomandările iii și v din Follow-upul la Raportul ad-hoc (Regula 34), până la data de 31 decembrie 2023.

În final, autoritățile din România sunt invitate să autorizeze, cât mai curând posibil, publicarea acestui raport, să îl traducă în limba națională și să pună această traducere la dispoziția publicului.