Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei s-a întâlnit luni cu ambasadorul britanic la București, Andrew Noble, pe care l-a asigurat că România a demarat procedurile de implementare, de o manieră coordonată, a Acordului privind Brexit.

Potrivit MAE, întrevederea a prilejuit ”un schimb consistent” de opinii pe marginea liniilor de acțiune avute în vedere de ambele părți în perspectiva implementării Acordului de retragere, cu precădere a prevederilor privind drepturile cetățenilor.

”Secretarul de stat a evidențiat importanta pe care autoritățile române o acordă asigurării unei implementări eficiente a Acordului, în beneficiul cetățenilor, precizând că Ministerul Afacerilor Externe a inițiat deja un proces de consultare cu ministerele de linie și instituțiile implicate, în vederea identificării tuturor măsurile necesar a fi adoptate pentru îndeplinirea acestui obiectiv”, precizează MAE într-un comunicat.

Iulia Matei l-a asigurat pe diplomatul britanic că autoritățile române au demarat procedurile de implementare a Acordului, de ”o manieră coordonată și aplicată”.

Cei doi interlocutori au subliniat importanța dimensiunii de comunicare publică cu privire la statutul cetățenilor români din Regatul Unit și al cetățenilor britanici din România și au convenit continuarea transmiterii unor mesaje de reasigurare privind garantarea statutului acestora în conformitate cu prevederile Acordului de retragere.

În ceea ce privește condițiile de intrare și ședere în Regatul Unit, părțile au reliefat faptul că acestea rămân neschimbate pe durata perioadei de tranziție.

”Astfel, cetățenii români și membrii de familie ai acestora care se află sau care se vor stabili în Regatul Unit până la finalul perioadei de tranziție vor beneficia de același tratament care li s-a aplicat până în prezent în calitate de cetățeni ai unui stat membru UE. De asemenea, secretarul de stat român a amintit faptul că pe durata perioadei de tranziție, până la 31 decembrie 2020, nu vor exista schimbări ale statutului cetățenilor britanici în România, aceștia putând să-și exercite în continuare drepturile de a munci, studia sau circula pe teritoriul țării noastre, conform reglementărilor europene aplicabile în prezent”, mai precizează MAE.

În perioada următoare, Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu celelalte instituții abilitate din România, vor menține un dialog permanent atât cu autoritățile britanice, cât și cu instituțiile europene, în vederea monitorizării implementării angajamentelor asumate de Regatul Unit privind drepturile cetățenilor.

Secretarul de stat a reliefat disponibilitatea pentru aprofundarea dialogului cu reprezentanții Ambasadei Regatului Unit la București, ca parte a efortului coordonat de a asigura o informare corespunzătoare a cetățenilor britanici din România.