Comisia Europeană a publicat luni o consultare publică deschisă cu privire la viitoarea Lege europeană privind libertatea mass-mediei.

Consultarea intenționează să colecteze opinii cu privire la cele mai importante aspecte care afectează funcționarea pieței interne a mass-mediei, inclusiv diferitele tipuri de interferențe din mass-media, precum și tendințele economice.

Consultarea privește trei domenii principale referitoare la piețele mass-media:

- transparență și independență (de exemplu, controlul tranzacțiilor de pe piața mass-mediei, transparența informațiilor legate de cine deține proprietatea asupra mass-mediei și măsurarea audienței)

- condițiile necesare unei bune funcționări a acestora (de exemplu, expunerea publicului la o pluralitate de opinii și inovarea în domeniul mass-mediei pe piața UE) 

- alocarea echitabilă a resurselor de stat (de exemplu, independența mass-mediei publice, transparența și distribuția echitabilă a publicității comandate de instituții ale statului).

De asemenea, se așteaptă feedback cu privire la opțiunile de guvernanță aferente legii, care s-ar putea baza pe Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA). 

Propunerea urmează să fie prezentată de Comisia Europeană în cel de al treilea trimestru al anului 2022.

Consultarea publică deschisă urmărește să colecteze din partea cetățenilor, în special a jurnaliștilor, a mass-mediei (private și publice), a întreprinderilor (în special a actorilor din domeniul mass-mediei), a mediului academic, a societății civile, a autorităților publice, a întreprinderilor și a tuturor părților interesate opinii, dovezi și date care să ajute Comisia să elaboreze aceste noi norme.

Contribuțiile pot fi transmise până la 21 martie 2022 pe portalul ”Exprimați-vă părerea”.