La Grefa Curții de Justiție a Uniunii Europene au fost depuse joi cereri privind intervenția statului român în 12 acțiuni în anularea unor dispoziții din Pachetul Mobilitate I, introduse de Bulgaria, Cipru, Lituania, Malta, Polonia și Ungaria.

Cererile, elaborate de Ministerul afacerilor externe, prin Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în strânsă colaborare cu Ministerul transporturilor și infrastructurii, vizează susținerea argumentațiilor/concluziilor formulate în acțiunile în anulare promovate înaintea instanței UE de statele menționate.

Acest demers se adaugă celor trei acțiuni în anularea parțială a actelor legislative UE din Pachetul Mobilitate I, pe care Guvernul României le-a inițiat la 23 octombrie 2020, potrivit unui comunicat al Ministerului de externe.

Dispozițiile actelor UE vizate atât de acțiunile în anulare promovate de statul român, cât și de intervențiile acestuia în acțiunile în anulare inițiate de statele membre UE cu interese similare, sunt următoarele:

- interdicția efectuării perioadei normale de repaus săptămânal la bordul vehiculului;

- obligația întoarcerii periodice a conducătorului auto la centrul operațional al angajatorului sau la locul său de reședință;

- obligația întoarcerii vehiculului la unul din centrele operaționale în termen de 8 săptămâni de la plecare; limitările suplimentare la efectuarea operațiunilor de cabotaj;

- normele specifice privind detașarea conducătorilor auto.

Potrivit poziției constant exprimate de autoritățile române, respectivele dispoziții ale Pachetului Mobilitate I sunt ”restrictive și disproporționate, având implicații negative semnificative asupra pieței interne și a competitivității companiilor din sectorul transportului rutier”.

Eurodeputații estici, inclusiv români, au încercat în zadar să se opună adoptării Pachetului.

Comisarul pentru transport Adina Vălean a evidențiat, în iunie 2020, faptul că anumite elemente din cele trei acte incluse în Pachetul Mobilitate I ”nu sunt în concordanță cu ambițiile Pactului Ecologic European”.