Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face precizarea că cererea II de plată nu este în niciun pericol, iar evaluarea documentației transmise spre validare urmează parcursul procedural firesc.

Cererea de plată numărul II a fost transmisă către Comisia Europeană pe 15 decembrie 2022 și are o valoare de 3.227.690.000 de euro (2.147.490.000 de euro – sprijin financiar nerambursabil și 1.080.200.000 – sprijin sub formă de împrumut) și a cuprins documentația de realizare a unui număr de 51 de ținte și jaloane aferente trimestrelor I și II ale anului 2022.

Comisia Europeană a transmis la jumătatea lunii ianuarie o scrisoare Guvernului României prin care avertizează asupra marilor restanțe în atingerea obiectivelor asumate în PNRR, potrivit G4Media.

MIPE susține că toate documentele privind îndeplinirea jaloanelor și țintelor aferente, precum și completările solicitate de către Comisia Europeană în procesul de validare a țintelor și jaloanelor, au fost transmise în termenele indicate.

"În cadrul procesului de avizare prealabilă, Comisia Europeană poate solicita clarificări suplimentare față de documentația prin care un Stat Membru justifică realizarea țintelor și jaloanelor aferente Cererii de plată, această practică fiind una obișnuită în procesul de analiză a cererilor de plată, nu numai în cazul României, dar și în cazul altor State Membre. În vederea clarificării tuturor aspectelor necesare, Guvernul României, prin Ministerul investițiilor și proiectelor europene, va continua în următoarea perioadă să răspundă prompt, împreună cu toți coordonatori de reformă și investiții tuturor cererilor de clarificări ce pot apărea din partea Comisiei Europene", spune MIPE într-un comunicat.

În anumite situații, în cazul țintelor și jaloanelor, există "aspecte care au diferite interpretări în funcție de perspectiva din care sunt analizate".

De aceea, anumite situații se pot clarifica deseori prin schimburi de corespondență cu Comisia Europeană sau prin reuniuni tehnice care implică atât reprezentații CE, cât și ai ministerelor de resort implicate în implementarea reformelor și investițiilor aferente PNRR.