Comisia Europeană a emis luni noi orientări practice pentru a se asigura că lucrătorii mobili din UE, în special cei care exercită ocupații critice în lupta împotriva pandemiei provocate de coronavirus, pot ajunge la serviciu.

Comisia Europeană vizează, printre alții, lucrătorii din sectorul sănătății și din sectorul alimentar, precum și din alte servicii esențiale cum ar fi cele de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă, ca și personalul critic pentru serviciile de utilități publice.

De asemenea, Comisia a emis și linii directoare privind punerea în aplicare a restricției temporare a călătoriilor neesențiale către UE. Cele două documente au drept scop explicarea deciziilor adoptate deja de organismele UE atât cetățenilor și companiilor afectate de măsurile luate pentru a limita răspândirea coronavirusului, cât și autorităților naționale care pun în aplicare măsurile.

Majoritatea statelor membre au introdus controale la frontierele interne pentru a limita răspândirea epidemiei de coronavirus, dar „este imperios necesar ca lucrătorii critici să poată ajunge fără întârziere la destinație”, atrage atenția Comisia Europeană, într-un comunicat transmis luni.

Orientările publicate astăzi identifică o serie de lucrători care exercită ocupații critice și care se consideră că este vital să continue să circule liber în UE, dar lista inclusă nu este exhaustivă. Printre exemple se numără specialiștii din domeniul sănătății, lucrătorii din sectorul de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă, oamenii de știință din sectoarele conexe celui al sănătății, persoanele de care este nevoie pentru a instala dispozitive medicale vitale, pompierii și polițiștii, lucrătorii din transporturi, precum și persoanele care lucrează în sectorul alimentar. 

Comisia îndeamnă statele membre să instituie proceduri specifice rapide și neîmpovărătoare pentru a asigura o trecere ușoară a frontierei de către acești lucrători frontalieri, inclusiv controale medicale proporționale.

În privința lucrătorilor sezonieri, în special din sectorul agricol, se solicită statelor membre să facă schimb de informații cu privire la diferitele nevoi ale acestora la nivel tehnic și să stabilească proceduri specifice pentru a asigura o trecere ușoară a frontierei de către acești lucrători, în scopul de a răspunde deficitelor de forță de muncă rezultate în urma crizei. Lucrătorii sezonieri din agricultură îndeplinesc, în anumite situații, funcții critice de recoltare, de plantare și de îngrijire. Într-o astfel de situație, statele membre trebuie să le trateze pe aceste persoane ca pe niște lucrători critici și să le comunice angajatorilor necesitatea de a furniza protecție adecvată în materie de securitate și sănătate.