Suma plătită, în valoare de 2,6 miliarde de euro (1,8 miliarde euro sub formă de granturi și 0,8 miliarde euro sub formă de împrumuturi (fără prefinanțare), a fost posibilă prin îndeplinirea celor 14 obiective de etapă aferente tranșei.

Acestea acoperă mai multe reforme care contribuie la tranziția digitală, precum și reforme în domeniile mobilității sustenabile, decarbonizării, auditului și controlului, educației și sănătății, precum și etapele preliminare ale reformei fiscale și ale reformei pensiilor.

Sunt incluse, de asemenea, măsuri de sprijinire a întreprinderilor și de asigurare a bunei guvernanțe a țării.

La fel ca în cazul tuturor statelor membre, plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - instrumentul-cheie al NextGenerationEU - au la bază performanțele și depind de implementarea de către România a investițiilor și a reformelor prezentate în planul său de redresare și reziliență.

La 31 mai 2022, România a transmis Comisiei o cerere de plată bazată pe îndeplinirea celor 14 obiective de etapă stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului pentru prima tranșă.

La 15 septembrie 2022, Comisia a aprobat o evaluare preliminară pozitivă a cererii de plată a României. Avizul favorabil al Comitetului economic și financiar privind cererea de plată a pregătit terenul pentru adoptarea de către Comisie a unei decizii finale privind plata fondurilor.

Planul general de redresare și reziliență al României va fi finanțat cu 12,1 miliarde de euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.