Consiliul UE a adoptat luni o directivă care adaugă exploatarea maternității de substituție, a căsătoriilor forțate și a adopțiilor ilegale ca forme de exploatare reglementate de legislația UE privind combaterea traficului de persoane.

Modificarea reflectă gravitatea, precum și prevalența și relevanța acestor forme de exploatare.

Utilizarea cu bună știință a serviciului prestat de o victimă a traficului de persoane va deveni acum o infracțiune pasibilă de sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare. Noua lege întărește totodată măsurile de prevenire, precum și sprijinul și asistența acordate victimelor.

"Adăugarea căsătoriilor forțate, a adopțiilor ilegale și a exploatării maternității de substituție la legislația UE privind combaterea traficului de persoane era indispensabilă. Aceste infracțiuni abominabile care țin de traficul de persoane trebuie combătute cu toată forța legislației noastre penale", spune Paul Van Tigchelt, viceprim-ministru și ministru belgian al justiției și Mării Nordului.

La fel ca în directiva actuală, noile tipuri de exploatare vor fi pasibile de o pedeapsă maximă de cel puțin cinci ani de închisoare sau de cel puțin zece ani de închisoare în cazul infracțiunilor în formă agravată. Acordul prevede o nouă circumstanță agravantă pentru a ține seama de efectele amplificatoare ale difuzării de materiale legate de exploatare, cum ar fi difuzarea, prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), de conținut vizual cu caracter sexual care implică victima.

Persoanele juridice, cum ar fi întreprinderile, vor fi, de asemenea, pasibile de sancțiuni mai severe, și anume măsuri de excludere de la accesul la finanțare publică și retragerea permiselor și a autorizațiilor de a exercita activitățile care au dus la săvârșirea infracțiunii.

Textul va intra în vigoare la douăzeci de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al UE. Statele membre vor avea apoi la dispoziție până la doi ani pentru a transpune directiva modificată în legislația națională.

În 2011, UE a adoptat primul act legislativ privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestei infracțiuni. În decembrie 2022, Comisia a publicat o propunere de actualizare a acelui act legislativ.