Această abordare reprezintă un prim pas important pentru a pune sănătatea mintală pe picior de egalitate cu sănătatea fizică și pentru a asigura o nouă abordare transsectorială a problemelor de sănătate mintală.

Prin intermediul a 20 de inițiative emblematice și a unei finanțări din partea UE în valoare de 1,23 miliarde de euro prin diferite instrumente financiare, Comisia va sprijini statele membre, acordând prioritate cetățenilor și sănătății lor mintale.

"Înainte de pandemia de COVID-19, problemele de sănătate mintală afectau deja 1 din 6 persoane din UE, situație care s-a înrăutățit odată cu crizele fără precedent din ultimii ani. Costul lipsei acțiunii este semnificativ, ridicându-se la 600 de miliarde de euro în fiecare an", explică CE.

Acțiunea UE în domeniul sănătății mintale se va concentra pe trei principii directoare:

1. prevenirea adecvată și eficace,

2. accesul la asistență medicală și tratament în domeniul sănătății mintale de înaltă calitate și la prețuri accesibile,

3. reintegrarea în societate după recuperare.

 

"Trebuie să eliminăm stigmatizarea și discriminarea, astfel încât persoanele aflate în dificultate să poată contacta și primi sprijinul de care au nevoie. E normal să trecem prin perioade dificile și este de datoria noastră să ne asigurăm că toți cei care solicită ajutor au acces la acesta",

 

a declarat Stella Kyriakides, comisară pentru sănătate și siguranță alimentară.

Ce își propune abordarea:

- Promovarea unei stări bune de sănătate mintală prin prevenire și depistare timpurie, inclusiv prin intermediul unei inițiative europene de prevenire a depresiei și a sinuciderilor, un Cod european pentru sănătate mintală și consolidarea cercetării privind sănătatea creierului.

- Investiții în formare și în consolidarea capacităților care prioritizează sănătatea mintală în toate politicile și îmbunătățește accesul la tratament și îngrijire. Acțiunile vor include programe de formare și de schimb pentru profesioniști și sprijin tehnic pentru reformele în domeniul sănătății mintale la nivel național.

- Asigurarea unei stări bune de sănătate mintală la locul de muncă prin creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea prevenirii. Acest lucru se va realiza, de exemplu, prin campanii de sensibilizare la nivelul UE desfășurate de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și printr-o posibilă inițiativă viitoare a UE privind riscurile psihosociale la locul de muncă.

- Protejarea copiilor și a tinerilor în anii cei mai vulnerabili și care contribuie cel mai mult la formare, în contextul unor presiuni și provocări din ce în ce mai mari. Măsurile includ o rețea de sănătate mintală pentru copii și tineri, un set de instrumente de prevenire pentru copii care abordează principalii factori determinanți ai sănătății mintale și fizice și o mai bună protecție online și pe platformele de comunicare socială.

- Abordarea grupurilor vulnerabile prin furnizarea de sprijin specific persoanelor care au cea mai mare nevoie de sprijin, cum ar fi persoanele în vârstă, persoanele aflate în situații economice sau sociale dificile și populațiile de migranți/refugiați. O atenție deosebită se acordă populațiilor afectate de conflicte, mai ales persoanelor (în special copii) strămutate din Ucraina și copiilor din Ucraina care au suferit traume de război.