CE a prezentat o nouă strategie a UE de combatere a criminalității organizate, care se axează pe consolidarea cooperării în materie de asigurare a respectării legii și a cooperării judiciare și pe combaterea structurilor criminalității organizate.

Strategia pune accentul și pe eliminarea profiturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și pe asigurarea unui răspuns modern la evoluțiile tehnologice.

Grupurile infracționale organizate continuă să se dezvolte și să evolueze, după cum o demonstrează adaptarea lor rapidă la pandemia de coronavirus, ilustrată, de exemplu, prin creșterea numărului de produse medicale contrafăcute și a criminalității online. 

"Grupurile infracționale organizate active în Europa sunt implicate într-o varietate de activități infracționale, cele mai frecvente fiind traficul de droguri, criminalitatea organizată contra patrimoniului, frauda, introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane", precizează Comisia Europeană. 

În 2019, veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni pe principalele piețe infracționale s-au ridicat la 1 % din PIB-ul UE, respectiv 139 de miliarde de euro.

Strategia prezintă instrumentele care pot fi folosite și măsurile care trebuie adoptate în următorii 5 ani pentru a distruge modelele de afaceri și structurile organizațiilor criminale la nivel transfrontalier, atât online, cât și offline.

Obiectivele strategiei:

- Consolidarea cooperării în materie de asigurare a respectării legii și a cooperării judiciare 

Având în vedere că 65 % dintre grupurile infracționale active în UE au membri cu naționalități multiple, schimbul eficace de informații între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare din întreaga UE este esențial pentru combaterea eficace a criminalității organizate.

Comisia va extinde, moderniza și consolida finanțarea pentru Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT), structura care, începând din 2010, reunește toate autoritățile europene și naționale relevante pentru a identifica amenințările infracționale prioritare și pentru a le combate în mod colectiv. Comisia va propune modernizarea cadrului „Prüm”, care permite schimbul de informații privind ADN-ul, amprentele digitale și înmatricularea vehiculelor.

Pentru a se asigura că autoritățile de aplicare a legii din întreaga UE pot colabora mai bine în contextul unui cadru de reglementare modern, Comisia va propune un Cod al UE de cooperare polițienească care va permite unificarea mozaicului actual de diverse instrumente și acorduri multilaterale de cooperare ale UE.

Atingerea obiectivului de a asigura, până în 2023, interoperabilitatea sistemelor de informații pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației va ajuta autoritățile de aplicare a legii să detecteze și să combată mai bine frauda de identitate utilizată adesea de infractori.

În sfârșit, pentru a combate mai eficient rețelele infracționale care își desfășoară activitatea la nivel internațional, Comisia propune astăzi și începerea negocierilor cu privire la un acord de cooperare cu Interpol.

- Sprijinirea unor anchete mai eficace pentru a distruge structurile criminalității organizate și concentrarea asupra infracțiunilor cu prioritate ridicată și specifică

Este necesar să se intensifice cooperarea la nivelul UE pentru a dezmembra structurile criminalității organizate. Pentru a asigura combaterea eficientă a unor forme specifice de criminalitate, Comisia va propune revizuirea normelor UE ce vizează combaterea infracțiunilor ecologice și va institui un set de instrumente al UE împotriva contrafacerii, în special a produselor medicale. Comisia va prezenta măsuri de combatere a comerțului ilicit cu bunuri culturale.

De asemenea, CE a prezentat astăzi o strategie dedicată combaterii traficului de persoane.

- Garantarea faptului că infracțiunile nu aduc profit

Peste 60 % dintre rețelele infracționale active în UE sunt implicate în acte de corupție și peste 80 % utilizează întreprinderi legitime drept paravan pentru activitățile lor, în timp ce doar 1 % din activele provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt confiscate. 

Combaterea practicii care constă în obținerea de fonduri din săvârșirea de infracțiuni este esențială pentru demascarea, pedepsirea și descurajarea criminalității.

Comisia va propune revizuirea normelor UE privind confiscarea profiturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni, dezvoltarea normelor UE privind combaterea spălării banilor, promovarea lansării rapide a anchetelor financiare și evaluarea normelor UE existente în materie de combatere a corupției.

Acest lucru va contribui, de asemenea, la evitarea infiltrării acestor grupuri în economia legală.

- Adaptarea autorităților de aplicare a legii și a sistemului judiciar la era digitală

Infractorii comunică și săvârșesc infracțiuni online, lăsând urme digitale online. Având în vedere că 80 % dintre infracțiuni au o componentă digitală, autoritățile de aplicare a legii și sistemul judiciar au nevoie de acces rapid la piste și probe digitale. 

Aceste autorități trebuie să utilizeze și ele tehnologia modernă și să dispună de instrumente și competențe pentru a ține pasul cu modurile de operare ale grupurilor infracționale moderne. 

Comisia va analiza și va prezenta posibile abordări în ceea ce privește păstrarea datelor și va propune o cale de urmat pentru a aborda accesul legal și specific la informații criptate în contextul anchetelor și al urmăririlor penale, protejând, totodată, securitatea și confidențialitatea comunicațiilor. 

De asemenea, Comisia Europeană va colabora cu agențiile relevante ale UE pentru a pune la dispoziția autorităților naționale instrumentele, cunoștințele și expertiza operațională necesare pentru efectuarea de investigații digitale.