Comisia Europeană a publicat marți o consultare publică privind revizuirea legislației UE în domeniul farmaceutic.

Acesta este ultimul pas către o reformă ambițioasă, astfel cum s-a anunțat în Strategia farmaceutică pentru Europa, adoptată în noiembrie 2020.

Consultarea, care se va desfășura timp de douăsprezece săptămâni, până la 21 decembrie, va colecta opiniile atât ale publicului larg, cât și ale părților interesate, pentru a sprijini evaluarea revizuirii legislației farmaceutice a UE și a impactului acestei revizuiri. Evoluțiile de astăzi urmează consultării publice desfășurate pentru pregătirea strategiei în cauză.

”Un cadru de reglementare pentru produsele farmaceutice care să fie modernizat și adecvat scopurilor urmărite este un element esențial al unei puternice uniuni europene a sănătății și are o importanță majoră în abordarea numeroaselor provocări cu care se confruntă acest sector. Fac apel la toți cetățenii interesați și la toate părțile interesate să ne ajute să elaborăm normele UE pentru viitor, astfel încât să răspundem nevoilor pacienților și să menținem caracterul inovator și competitiv al industriei noastre la nivel mondial”, a declarat Stella Kyriakides, comisara pentru sănătate.

Consultarea publică lansată astăzi abordează în special:

- performanța legislației UE în domeniul farmaceutic;

- existența unor nevoi medicale nesatisfăcute;

- stimulente pentru inovare;

- rezistența la antimicrobiene;

- adaptarea la exigențele viitorului a cadrului de reglementare pentru produsele noi;

- îmbunătățirea accesului la medicamente;

- competitivitatea piețelor europene pentru a asigura medicamente la prețuri accesibile;

- lărgirea spectrului de indicații al unor medicamente;securitatea aprovizionării cu medicamente;

- calitatea și fabricarea medicamentelor;

- provocările de mediu.