Comisia Europeană a prezentat miercuri un pachet legislativ pentru transformarea economiei UE, care va conduce la reducerea emisiilor de carbon și îndeplinirea țintelor în materie de mediu.

Statele UE au agreat ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor până în 2050 și au stabilit ca, pentru a atinge acest scop, este crucială reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030.

Pentru a atinge aceste obiective, Executivul UE a prezentat miercuri măsurile pe care le are în vedere pentru a-și îndeplini misiunea Planului ecologic european pe care Ursula von der Leyen l-a anunțat încă de la începutul mandatului Comisiei pe care o conduce.

Propunerile vizează măsuri în mai multe sectoare - transporturi, energie sau utilizarea terenurilor -, mergând de la interzicerea vânzării autoturismelor cu motoare cu ardere internă, la reformarea sistemului de tranzacționare a certificatelor de emisii, și de la plantarea a nu mai puțin de 3 miliarde de arbori la limitarea importurilor de produse pentru realizarea cărora sunt generate emisii semnificative.

În același timp, tranziția la o economie mai grijulie cu mediul va antrena importante costuri sociale. Deși va fi benefică pe termen lung, politica de mediu a Uniunii va pune presiuni suplimentare pe unele comunități vulnerabile, dar și asupra afacerilor mici sau celor care utilizează mijloacele de transport ce sunt vizate de noile reglementări.

De aceea, Comisia propune ca veniturile suplimentare obținute din instrumentele ce vor fi introduse pentru a taxa emisiile de carbon să fie utilizate chiar pentru finanțarea investițiilor și inovațiilor în materie de tehnologii curate.

UE va înființa un fond special pentru finanțarea investițiilor în eficiență energetică, sisteme noi de încălzire sau răcire a clădirilor și în mijloace de transport fără emisii. Fondul Social pentru Climă va fi finanțat din bugetul UE, cu un sfert din veniturile estimate a fi obținute din tranzacționarea certificatelor de emisii pentru clădiri și combustibili utilizați în transportul rutier și va oferi finanțări totale de 72,2 miliarde de euro statelor membre în perioada 2025-2032.

Extinderea pieței certificatelor de emisii

Transportul maritim urmează să fie inclus în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), iar costurile pentru poluatori urmează să crească, potrivit planurilor prezentate de Comisia Europeană.

Actualul sistem de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) obligă centralele electrice, fabricile și companiile aeriene cu zboruri în Europa să achiziționeze certificate de acest fel, care sunt tot mai costisitoare pentru a crea un stimulent financiar în vederea reducerii poluării.

Dar pentru a-și îndeplini obiectivele ambițioase în materie de reducere a emisiilor, UE trebuie să vizeze mai multe sectoare în care poluarea trebuie să scadă mai rapid, de la agricultură la transport rutier.

Conform unor planuri prezentate miercuri de executivul comunitar, shipping-ul urmează să fie inclus în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pe parcursul unei perioade de trei ani.

Emisiile de pe urma călătoriilor pe mare în interiorul UE, plus 50% din emisiile navelor de pe urma călătoriilor internaționale care pornesc sau se termină în UE, ar urma să fie incluse în actualul sistem ETS, plus emisiile care apar atunci când navele sunt ancorate în porturile din UE.

De asemenea, emisiile de pe urma transportului rutier și de pe urma sistemelor de încălzire ale clădirilor vor trebui să respecte un nou sistem ETS separat, începând din 2026.

Ca răspuns la îngrijorările potrivit cărora toate aceste noi taxe vor conduce la creșterea costurilor pentru gospodării, Comisia Europeană a propus miercuri ca 25% din veniturile generate de pe urma vânzării certificatelor de poluare în cadrul noului sistem ETS să meargă spre un fond destinat să protejeze gospodăriile cu venituri reduse de pe urma creșterii costurilor.

„Provocarea principală a tranziției verzi a Europei este de a asigura faptul că beneficiile și oportunitățile pe care le oferă sunt accesibile tuturor, cât mai rapid și mai echitabil posibil. Prin utilizarea diferitelor instrumente de politică disponibile la nivelul UE, ne putem asigura că ritmul schimbării este suficient de alert, fără să aibă însă un efect prea perturbator”, susține Comisia.

Interzicerea vânzării de noi automobile pe benzină sau motorină din 2035

Comisia Europeană a propus reducerea la zero a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi din Uniunea Europeană începând din 2035, ceea ce ar însemna de facto interzicerea vânzării de noi automobile pe benzină și motorină începând cu acea dată.

Pentru a accelera trecerea la vehiculele electrice, Executivul UE propune o reducere cu 55% a emisiilor de CO2 ale noilor autoturisme începând din 2030, comparativ cu nivelul din 2021, și o reducere de 100% începând din 2035. Tot pentru a stimula vânzarea de automobile electrice, Comisia va impune statelor membre să instaleze stații publice de încărcare de-a lungul drumurilor principale la o distanță de maximum 60 de kilometri între ele, începând din 2025.

Schimbări în impozitarea produselor energetice

Sistemul de impozitare a produselor energetice trebuie să protejeze și să îmbunătățească piața unică și să sprijine tranziția verde prin stabilirea stimulentelor adecvate, susține Comisia.

De aceea, o revizuire a Directivei privind impozitarea energiei propune alinierea impozitării produselor energetice la politicile UE în domeniul energiei și al climei, promovând tehnologiile curate și eliminând practicile perimate, precum aplicarea de scutiri de taxe și de cote reduse de impozitare, practici care încurajează în prezent utilizarea combustibililor fosili. Noile norme vizează reducerea efectelor dăunătoare ale concurenței fiscale în domeniul energiei, contribuind la asigurarea de venituri stabile pentru statele membre din taxele verzi, care sunt mai puțin dăunătoare pentru creștere decât impozitele pe veniturile din muncă.

Nu în ultimul rând, un nou mecanism de ajustare la frontieră în funcție de prețul carbonului va stabili un preț pentru emisiile de carbon, care se va aplica la importul unei game specifice de produse, astfel încât UE să se asigure căambițiile Europei în domeniul climei nu duc la relocarea emisiilor de dioxid de carbon în alte părți ale lumii. „Acest lucru va garanta faptul că reducerea emisiilor la nivel european contribuie la o scădere globală a emisiilor, în loc să deplaseze producția cu emisii ridicate de dioxid de carbon în afara Europei. Scopul urmărit este și de a încuraja luarea unor măsuri similare în sectoarele industriale din afara UE și de către partenerii noștri internaționali”, a precizat Comisia Europeană.