Parlamentul European și-a finalizat prin votul de vineri propunerile pentru a asigura cel mai bine tranziția verde spre activități economice sustenabile și cu emisii neutre de dioxid de carbon.

Eurodeputații au votat o rezoluție fără caracter obligatoriu referitoare la Planul de investiții pentru o Europă durabilă (SEIP) și la finanțarea Pactului verde. 

Eurodeputații au subliniat că planul de investiții ar trebui să asigure trecerea de la activități economice nesustenabile la activități economice sustenabile. Ei insistă că tranziția verde ar trebui să se concentreze pe reducerea disparităților existente dintre statele membre, care uneori pot fi exacerbate. Ea trebuie să impulsioneze competitivitatea și să genereze locuri de muncă sustenabile și de înaltă calitate.

Parlamentul European dorește ca investițiile publice să respecte principiul „nu aduce prejudicii semnificative”. Acesta se aplică atât obiectivelor sociale, precum reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați, cât și celor de mediu. Numai programele naționale și regionale cu cel mai mare potențial de realizare a acestor obiective ar trebui să beneficieze de investiții publice.

Prin urmare, în proiectul de rezoluție, Parlamentul insistă asupra unor indicatori de durabilitate armonizați și a unei metodologii de măsurare a impactului. Pentru ca o investiție să respecte criteriile pentru o tranziție verde, ar trebui să se țină seama și de criteriile stabilite de Regulamentul privind taxonomia. În plus, planurile naționale de redresare trebuie aliniate planurilor naționale integrate privind energia și clima.

Eurodeputații salută faptul că Planul de redresare pentru Europa elaborat în contextul COVID-19 și planurile naționale de redresare și de reziliență ulterioare au fost concepute pentru a plasa Uniunea pe traiectoria realizării neutralității climatice până în 2050, așa cum se prevede în Legea europeană a climei, inclusiv a obiectivelor intermediare pentru 2030.

Astfel, se asigură tranziția statelor membre către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic.

Eurodeputații solicită să se elimine treptat investițiile publice și private în activități economice poluante și nocive pentru mediu pentru care există alternative fezabile din punct de vedere economic. În același timp, eurodeputații respectă dreptul statelor membre de a-și alege propriul mix energetic. Ei subliniază că tranziția către neutralitatea climatică ar trebui să păstreze condiții de concurență echitabile pentru companiile din Uniune și să le asigure competitivitatea, în special în cazul concurenței neloiale din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii.

Parlamentul European se îndoiește că SEIP va permite mobilizarea a 1.000 de miliarde de euro până în 2030, având în vedere perspectivele economice negative de după pandemia de COVID-19. PE dorește să știe cum poate contribui noul buget pe termen lung al Uniunii (CFM) la realizarea obiectivelor SEIP, fiind preocupat de faptul că ar putea apărea un decalaj în materie de investiții ecologice la sfârșitul următoarei perioade a bugetului multianual.

Ei solicită să se prezinte planuri care să explice cum se va elimina acest decalaj prin investiții atât private, cât și publice. În același timp, eurodeputații solicită Comisiei să se asigure că noul cadru financiar multianual nu va sprijini sau investi în activități nocive pentru mediu pe termen lung.

Eurodeputații subliniază că investițiile publice și cele private trebuie să se completeze reciproc și că investițiile din sectorul privat nu ar trebui să fie excluse. Totodată, ei salută decizia Băncii Europene de Investiții de a dedica 50% dintre operațiunile sale acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și sustenabilității mediului începând cu 2025.