PE a adoptat programul EU4Health în valoare de 5,1 miliarde de euro, ce vizează o mai bună pregătire a sistemelor de sănătate din UE pentru viitoare amenințări la adresa sănătății și pandemii.

Noul program EU4Health 2021-2027 va contribui la domeniile în care Uniunea Europeană poate aduce în mod clar valoare adăugată și va veni, astfel, în completarea politicilor statelor membre.

EU4Health își propune să crească reziliența sistemelor naționale de sănătate și să ajute, în acest sens, țările să se coordoneze și să facă schimb de date. Un alt obiectiv principal al programului este de a crește disponibilitatea și accesibilitatea (inclusiv în ceea ce privește prețurile) în cazul medicamentelor și al dispozitivelor medicale.

Obiectivul programului EU4Health este de a crește reziliența sistemelor medicale. El le va ajuta să fie mai bine pregătite pentru amenințări transfrontaliere majore la adresa sănătății.

Astfel, Uniunea ar trebui să poată face față atât viitoarelor epidemii, cât și unor provocări pe termen lung, cum ar fi îmbătrânirea populației și inegalitățile din domeniul sănătății.

 

Programul va susține și demersuri legate de e-sănătate și de crearea unui ”spațiu european al datelor privind sănătatea”.

Promovarea accesului la servicii medicale de calitate, inclusiv la asistență medicală sexuală și reproductivă, îmbunătățirea sănătății mintale și accelerarea luptei împotriva cancerului vor fi și ele susținute.

În timpul dezbaterii de marți, eurodeputații au subliniat rolul cheie pe care îl va juca noul program în combaterea inegalităților în materie de sănătate, atât între statele membre, cât și între diverse categorii sociale.

Aceștia au salutat, de asemenea, instituirea la nivelul UE a unui stoc de materiale și echipamente medicale esențiale, complementar cu rescEU, precum și a unei rezerve de personal medical și de sprijin care să fie mobilizat în cazul unei crize sanitare.