Parlamentul European a aprobat cu o largă majoritate rezoluția Comisiei de anchetă PEGA privind software-urile de supraveghere, scrie publicația elenă Naftemporiki.

În rezoluție, Parlamentul European a subliniat modificările care trebuie făcute pentru a limita fenomenele de abuz în utilizarea programelor spion.

PE subliniază că utilizarea ilegală a unor astfel de programe a pus în pericol însăși democrația și solicită investigații credibile, modificări de legislație și o mai bună aplicare a normelor existente pentru a combate fenomenele de abuz.

Rezoluția a fost joi aprobată cu 411 voturi pentru, 97 împotrivă și 37 abțineri. 

Recomandări pentru Grecia, Cipru, Ungaria, Polonia și Spania

Parlamentul European solicită guvernului grec să "restabilească și să consolideze de urgență garanțiile instituționale și juridice”, să elimine licențele de export care nu se conformează dreptului UE privind controlul exporturilor, precum și să respecte independența Autorității elene de Asigurare a Confidențialității Comunicațiilor.

Subliniind că Ciprul a acționat ca un hub pentru exportul de softuri de supraveghere, Parlamentul European solicită eliminarea tuturor licențelor de export care nu respectă legislația europeană.

Parlamentarii europeni solicită Ungariei și Poloniei să respecte hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului și să restabilească organele de supraveghere judiciară și independența justiției.

Celor două țări li se cere, de asemenea, să asigure că pentru fiecare caz în parte se acordă autorizație judecătorească independentă înainte de utilizarea programelor de supraveghere și că investighează în mod credibil acuzațiile de abuz, precum și să asigure accesul cetățenilor la instrumente legale eficiente de protecție.

Autoritățile spaniole ar trebui să se asigure că sunt efectuate investigații „complete, corecte și eficiente”, în special în cele 47 de cazuri în care nu este clar cine a autorizat utilizarea programelor de supraveghere. Parlamentarii europeni solicită, de asemenea, autorităților spaniole să se asigure că persoanele vizate de astfel de practici au acces la instrumente legale eficiente de protecție. 

Reguli clare împotriva abuzului de softuri de supraveghere

Pentru a opri imediat utilizarea ilegală a acestui tip de software, europarlamentarii susțin că aceste softuri ar trebui utilizate numai în statele membre în care acuzațiile de abuz au fost investigate în detaliu, unde legislația națională respectă recomandările Comisiei de la Veneția și jurisprudența Curții de Justiție a UE și în care sunt aplicate regulile pentru controlul exporturilor.

Parlamentul European solicită, de asemenea, norme UE privind modul în care autoritățile de aplicare a legii vor folosi programele spion, subliniind că o astfel de utilizare ar trebui permisă numai în cazuri excepționale, într-un scop predefinit și pentru o perioadă limitată de timp.

Europarlamentarii susțin că datele care intră sub incidența secretului profesional al avocaților sau datele care aparțin politicienilor, medicilor și mass-mediei ar trebui protejate împotriva supravegherii, cu excepția cazului în care există dovezi ale unei activități infracționale.

Parlamentarii europeni propun, de asemenea, informarea obligatorie a celor care au fost vizați de softuri de supraveghere, precum și a tuturor celor ale căror date cu caracter personal au fost accesate în contextul urmăririi altor persoane.

Ei cer, de asemenea, ca un audit independent să fie efectuat după orice incident de utilizare ilegală a unui astfel de software și pentru o definiție legală comună a situației în care autoritățile pot invoca „motive de securitate națională” pentru a urmări indivizi. 

Laboratorul european de tehnologie și cercetarea mai multor vulnerabilități Pentru a descoperi mai ușor cazurile de supraveghere ilegală, parlamentarii europeni propun înființarea unui „laborator de tehnologie al UE”.

Acest laborator va funcționa ca un institut independent de cercetare și va fi responsabil de investigarea cazurilor de supraveghere, precum și de furnizarea de suport tehnologic, cum ar fi testarea dispozitivelor și studiile criminalistice.

Dimensiunea politicii externe

Europarlamentarii cred că există "indicii puternice" că guvernul marocan și cel ruandez au spionat cetățeni de rang înalt din UE, inclusiv șefi de stat. Ei solicită o revizuire amănunțită a tuturor licențelor de export pentru programele spion și o aplicare mai eficientă a normelor UE pentru controlul exporturilor.

Parlamentul European solicită, de asemenea, o strategie comună UE-SUA privind softurile de supraveghere, precum și purtarea unor discuții cu Israelul și alte țări din afara UE cu privire la regulile de vânzare și exportul de programe spion cu scopul de a se asigure că ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE nu va fi utilizat pentru achiziționarea și utilizarea unor astfel de programe de supraveghere. 

Sursa: RADOR