Plenul de la Strasbourg a votat miercuri rezoluția privind Pactul ecologic european.

Rezoluția a fost aprobată cu 482 de voturi ”pentru”, 136 ”împotrivă” și 95 de abțineri.

Salutând comunicarea Comisiei Europene privind Pactul ecologic european, Rezoluția subliniază ”nevoia stringentă de a fi adoptate măsuri ambițioase pentru a contracara schimbările climatice și provocările de mediu, a limita încălzirea globală la 1,5 °C și a evita pierderea masivă a biodiversității”.

Eurodeputații împărtășește angajamentul Comisiei de a transforma UE într-o societate ”mai sănătoasă, durabilă, echitabilă, justă și prosperă, cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră” și lansează un apel ca tranziția necesară către o societate neutră din punctul de vedere al efectelor asupra climei să aibă loc până cel târziu în 2050 și ca această tranziție să devină ”o reușită europeană”.

Pactul ecologic european trebuie să promoveze o abordare bazată pe principii științifice, reunind toate sectoarele pentru a le plasa pe același drum spre același obiectiv; spun eurodeputații, subliniind că Pactul ecologic e ”un catalizator pentru o tranziție societală incluzivă și nediscriminatorie, care are ca obiective-cheie neutralitatea climatică, protecția mediului, utilizarea sustenabilă a resurselor și sănătatea și calitatea vieții cetățenilor la nivel planetar”.

Totodată, europarlamentarii precizează că Pactul propus de Comisia von der Leyen ar trebui să se afle în centrul strategiei europene pentru o nouă creștere sustenabilă, cu respectarea limitelor planetei, și pentru crearea de oportunități economice, stimularea investițiilor și asigurarea de locuri de muncă de calitate.

Ei consideră că o tranziție justă nu trebuie să lase în urmă nici persoane, nici regiuni și trebuie să soluționeze inegalitățile sociale și economice.

Europarlamentarii apreciază că obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) ar trebui să se afle în centru procesului european de elaborare și implementare a politicilor, astfel încât UE să promoveze un model al dezvoltării umane compatibil cu sănătatea planetei.

Pe de altă parte, PE atrage atenția că, pentru ca Uniunea să atingă obiectivele Pactului ecologic, trebuie mobilizate investiții publice și private substanțiale.

Rezoluția subliniază că provocările de la nivel mondial în legătură cu schimbările climatice și deteriorarea mediului impun un răspuns la nivel mondial, astfel că trebuie ”să fie mobilizate și alte regiuni ale lumii, pentru ca eforturile depuse să fie coordonate”. 

  • Textul Rezoluției poate fi consultat aici.

 

Parlamentul dorește ca viitorul act legislativ privind clima să fie mai ambițios în ceea ce privește obiectivul UE de reducere a emisiilor până în 2030 (55% până în 2030 față de nivelul din 1990, în loc de ”cel puțin 50%, cu țintă către 55%”, așa cum a fost propus de Comisie).