Eurodeputații solicită Uniunii și statelor sale membre să propună măsuri concrete pentru a susține drepturile femeilor și a reduce inegalitățile de gen în Uniunea Europeană.

- Trebuie eliminată diferența de remunerare (de 14,1%) dintre bărbații și femeile din Uniune

- Sunt necesare legi și măsuri specifice pentru a combate violența de gen și a proteja victimele

- În ritmul de față, Uniunea Europeană mai are nevoie de cel puțin 60 de ani pentru a ajunge la o egalitate de gen deplină.

Într-un raport fără caracter legislativ adoptat miercuri cu 500 de voturi pentru, 105 împotrivă și 87 abțineri, eurodeputații au reamintit că remunerarea egală și egalitatea de tratament reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru ca femeile să se bucure de drepturi egale, independență economică și împlinire profesională.

Eurodeputații sunt îngrijorați că se înregistrează în continuare o diferență de remunerare de 14,1% și o diferență de pensii de 29,5% între bărbații și femeile din Uniune, precum și că femeile se confruntă adesea cu o situație precară în câmpul muncii.

Ei solicită statelor membre să ia măsuri practice pentru a se asigura că femeile au acces egal la piața muncii și la locurile de muncă și că beneficiază de remunerare egală și drepturi egale ca lucrători. De exemplu, pentru a obține acest lucru, ar trebui impuse sancțiuni companiilor care nu respectă dreptul muncii. Eurodeputații salută, în acest sens, propunerea Comisiei de măsuri obligatorii de transparență salarială.

Ei subliniază, însă, că transparența salarială, de una singură, nu va fi suficientă pentru a soluționa niște inegalități de gen adânc înrădăcinate.

Garantarea unui echilibru între viața profesională și cea privată

Pentru a garanta tuturor, indiferent de gen, dreptul de a munci și de a se bucura de un echilibru între viața profesională și cea privată, eurodeputații solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să îmbunătățească substanțial drepturile la concediu de maternitate și de paternitate. Astfel, trebuie facilitată acordarea unor concedii plătite complet, de durată egală atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Ei solicită să se ofere oportunitatea unor regimuri flexibile de lucru după terminarea concediului de maternitate, paternitate și pentru creșterea copilului și să se investească în servicii locale și de înaltă calitate de îngrijire a copiilor.

Eradicarea violenței împotriva femeilor

Deoarece, în timpul pandemiei și al restricțiilor impuse în acest context, s-a observat o creștere a violenței împotriva femeilor, eurodeputații au solicitat statelor membre să ia toate măsurile necesare pentru a garanta că cei care fac astfel de abuzuri sunt identificați și urmăriți de poliție.

Ei subliniază că sunt necesare programe specifice de protecție și monitorizare a victimelor violenței domestice și măsuri care să îmbunătățească accesul la justiție și refugii.

Pentru a elimina violența de gen, eurodeputații sunt de părere că Bulgaria, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia ar trebui să ratifice Convenția de la Istanbul și că Uniunea Europeană are nevoie de o legislație cuprinzătoare în acest domeniu.

Garantarea accesului la sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile aferente (SRHR)

Proiectul de raport reamintește că accesul la SRHR este un drept fundamental. El nu poate fi acordat doar într-o anumită măsură sau revocat. Eurodeputații subliniază că încălcarea SRHR, inclusiv refuzul unor servicii sigure și legale de îngrijire legate de avort, reprezintă o formă de violență împotriva femeilor și a fetelor.

Ei invită Comisia și statele membre să sprijine mai mult apărătorii drepturilor omului, personalul medical aflat în serviciul SRHR și organizațiile societății civile care activează în favoarea acestui drept.

Raportoarea Sandra Pereira (Stânga, Portugalia) a afirmat că e nevoie de ”o modificare a politicii pentru a consolida și a asigura respectarea drepturilor femeilor”.

”Pentru a combate inegalitățile, trebuie să creștem salariile, să apărăm și să promovăm servicii publice universale de înaltă calitate, cum ar fi accesul liber la sănătate și educație, dar și accesul la locuințe și la justiție. Combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor trebuie să fie o prioritate. Aceasta este singura modalitate de a realiza egalitatea între femei și bărbați”, a mai spus ea.