Noile norme abordează riscurile legate de noile tehnologii și creșterea vânzărilor online, iar consumatorii vulnerabili, cum ar fi copiii și persoanele cu dizabilități, vor fi mai bine protejați.

De asemenea, produsele periculoase vor fi eliminate rapid de pe piață, iar procesul de rechemare a produselor va deveni mai eficient.

Costul accidentelor care pot fi prevenite și sunt provocate de produsele nesigure este estimat la 11,5 miliarde de euro pe an.

Eurodeputații au aprobat joi norme revizuite de siguranță a produselor de consum nealimentare. Noul regulament aliniază Directiva existentă privind siguranța generală a produselor cu cele mai recente evoluții din domeniul digitalizării și cu creșterea comerțului online.

Îmbunătățirea evaluărilor privind siguranța

Pentru a garanta că toate produsele introduse pe piață sunt sigure pentru consumator, Regulamentul privind siguranța generală a produselor include măsuri care garantează că evaluările privind siguranța țin seama de riscurile pentru cei mai vulnerabili consumatori (de exemplu copiii), de aspectele legate de gen și de riscurile cibernetice.

Supravegherea pieței și magazinele online

Noul regulament extinde obligațiile agenților economici (cum ar fi producătorul, importatorul sau distribuitorul), acordă mai multe competențe autorităților de supraveghere a pieței și introduce obligații clare pentru furnizorii de piețe online. Piețele online trebuie să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței pentru a reduce riscurile. Autoritățile pot obliga piețele online să elimine sau să oprească accesul la oferte de produse periculoase fără întârzieri nejustificate și în cel mult două zile lucrătoare.

Produsele care provin din afara Uniunii Europene pot fi introduse pe piață numai dacă un operator economic stabilit în Uniunea Europeană este responsabil pentru siguranța lor.

Proceduri eficiente de rechemare a produselor

Legislația actualizată îmbunătățește procedurile de rechemare a produselor, căci în momentul de față rata de returnare rămâne scăzută. Se estimează că o treime din consumatorii din Uniune continuă să folosească produse rechemate.

Dacă un produs trebuie rechemat, consumatorii trebuie să fie informați direct și trebuie să li se ofere posibilitatea de reparare, înlocuire sau restituire a banilor. Consumatorii vor avea și dreptul de a formula plângeri sau de a iniția acțiuni colective. Informațiile referitoare la siguranța produselor și la opțiunile de măsuri reparatorii trebuie să fie puse la dispoziție într-un limbaj clar și ușor de înțeles. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele periculoase (portalul „Safety Gate”) va fi modernizat pentru a permite detectarea mai eficientă a produselor periculoase și va deveni mai accesibil pentru persoanele cu dizabilități.

Consiliul va trebui, la rândul lui, să aprobe oficial textul, înainte să poată fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și să intre în vigoare. Regulamentul începe să se aplice la 18 luni de la intrarea în vigoare.