Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care solicită Consiliului European să convină asupra începerii procesului de revizuire a tratatelor UE.

•Solicitarea adresată șefilor de stat sau de guvern de a institui o convenție de revizuire a tratatelor

•Primul set de propuneri pentru o nouă structură instituțională a UE

•Eliminarea dreptului de veto, mai multe competențe ale UE în domeniul sănătății, al energiei, al apărării și al politicilor sociale și economice

•Un drept deplin și direct de inițiativă legislativă pentru Parlament și o mai bună protecție a valorilor fundamentale

Având în vedere multitudinea crizelor actuale și recente, eurodeputații și-au utilizat prerogativele pentru a solicita ca tratatele să fie modificate prin:

- reformarea procedurilor de vot în cadrul Consiliului pentru a consolida capacitatea de acțiune a Uniunii Europene, inclusiv trecerea de la unanimitate la votul cu majoritate calificată, în domenii precum sancțiunile, așa-numita clauză-pasarelă, și în situații de urgență;

- adaptarea competențelor UE, în special în domeniul sănătății, al amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, în finalizarea uniunii energetice bazate pe eficiență energetică și surse regenerabile de energie în conformitate cu acordurile internaționale privind schimbările climatice, în domeniul apărării și cel al politicilor sociale și economice;

- punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și includerea în tratate a progresului social;

- sprijinirea rezilienței economiei UE, cu o atenție specială pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru verificarea competitivității politicilor, și promovarea investițiilor axate pe tranziția justă, verde și digitală;

- acordarea Parlamentului a dreptului de a iniția, modifica sau revoca acte legislative, precum și a unor drepturi depline în calitate de colegiuitor pentru bugetul UE;

- consolidarea procedurii de protejare a valorilor fundamentale ale UE și clarificarea hotărârii și a consecințelor încălcărilor acestora (articolul 7 din TUE și Carta drepturilor fundamentale).

Rezoluția a fost adoptată cu 355 voturi pentru, 154 împotrivă și 48 abțineri, în urma dezbaterii ce a avut loc joi dimineață.

Etapele următoare

Va fi de competența celor 27 de șefi de stat sau de guvern din cadrul Consiliului European să decidă lansarea unei convenții, prin majoritate simplă.

Mulți eurodeputați au solicitat ca acest lucru să aibă loc cât de curând posibil, în cadrul summitului din 23-24 iunie, pentru a se asigura că așteptările cetățenilor sunt satisfăcute și că rezultatele Conferinței privind viitorul Europei sunt valorificate.

Convenția ar trebui să includă eurodeputați, comisari, deputați din statele membre și lideri ai UE.Comisia urmează să anunțe ce acțiuni intenționează să întreprindă în urma conferinței la jumătatea lunii iunie. 

Comisia pentru afaceri constituționale a Parlamentului European va continua să lucreze la modificările pe care PE va încerca să le aducă tratatelor, în așteptarea unei convenții.