Eurodeputații solicită mai multe reforme, bazate pe cele anunțate de Conferința președinților, și solicită înființarea rapidă a unui organism independent de etică al UE, se arată într-un comunicat transmis joi de Parlamentul European.

Legislativul european a adoptat joi două rezoluții privind transparența și integritatea în procesul decizional al UE.

Sunt necesare reforme puternice și imediate

Ca urmare a măsurilor solicitate de Parlament în decembrie 2022 și salutând recenta decizie a Președintei Parlamentului și a liderilor grupurilor politice ca un prim pas necesar, eurodeputații reiterează faptul că vor arăta „toleranță zero față de corupție sub orice formă și la orice nivel” și insistă asupra faptului că Parlamentul trebuie să dea dovadă de „unitate neechivocă și o hotărâre fermă” în această privință. Textul enumeră domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, și anume:

o mai bună punere în aplicare a Codului de conduită, inclusiv sancțiuni financiare în cazde încălcare, introducerea mai multor activități care pot duce la sancțiuni și interzicerea oricăror activități remunerate care ar putea crea un conflict de interese cu mandatul unui eurodeputat;

un proces de aprobare pentru călătoriile efectuate de țări terțe și verificarea suplimentară a asistenților deputaților și a personalului Parlamentului care lucrează în domenii de politică sensibile, în special în domeniul afacerilor externe, al securității și al apărării;

Comitetul consultativ pentru conduita deputaților ar trebui reformat pentru a funcționa până la instituirea organismului independent de etică al UE;

declarații de avere ale deputaților la începutul și la sfârșitul fiecărui mandat;resurse adecvate pentru registrul de transparență și obligația ca deputații, dar și personalul acestora și angajații Parlamentului European, să declare reuniuni de lucru cu diplomați din țări terțe, în cazul în care deputații ar avea „un rol activ și o influență clară și imediată” în activitatea Parlamentului, cu excepția cazului în care acest lucru i-ar putea pune în pericol pe cei implicați sau ar pune în pericol interesul public;

normele interne ar trebui aliniate la Directiva privind avertizorii de integritate;

măsurile luate cu privire la reprezentanții Qatarului ar trebui extinse la cei ai Marocului.

Controlul strict al finanțării ONG-urilorParlamentul ia act de faptul că ONG-urile ar fi fost utilizate ca vectori ai ingerințelor străine și solicită revizuirea reglementărilor existente pentru a spori transparența în ceea ce privește guvernanța, bugetul, influența străină și persoanele care dețin un grad semnificativ de control.

Textul subliniază că ONG-urile care primesc bani de la terți a căror înregistrare în Registrul de transparență nu este necesară (de exemplu, țări terțe) trebuie, de asemenea, să divulge sursele de finanțare și solicită ca, în cazul în care aceste informații nu sunt divulgate, respectivele ONG-uri nu ar trebui să nu primească bani publici ai UE.

De asemenea, se solicită o examinare financiară prealabilă cuprinzătoare înainte ca un ONG să fie inclus în registrul de transparență al UE, publicarea oricăror acorduri contractuale cu Comisia și o definiție clară a ONG-urilor care sunt autorizate să se înregistreze și care sunt eligibile pentru a primi finanțare din partea UE. Totodată, rezoluția deplânge, de asemenea, utilizarea scandalului de corupție „pentru a lansa o campanie de denigrare greșită” împotriva ONG-urilor și pentru a răspândi dezinformarea cu privire la lipsa de transparență a finanțării acestora, reiterând sprijinul ferm al PE pentru organizațiile societății civile care se exprimă în favoarea drepturilor omului și a mediului, cu respectarea deplină a normelor.

Deputații doresc, de asemenea, revizuirea normelor de etică ale Parlamentului înainte de vară de către comisia specială ING2 și alte organisme responsabile.

Rezoluția a fost adoptată cu 401 voturi pentru, trei împotrivă și 33 abțineri.

Fără întârzieri pentru organismul independent de etică

Parlamentul își reiterează apelul pentru crearea unui organism independent de etică pentru instituțiile UE, pe baza propunerilor eurodeputaților din septembrie 2021, pentru a restabili încrederea cetățenilor. Propunerea Comisiei ar trebui prezentată până în martie, iar negocierile ar trebui să se încheie până la sfârșitul vacanței de vară, potrivit eurodeputaților.

Acest organism ar trebui să facă o distincție clară între acțiunile infracționale, încălcările normelor instituționale și comportamentul lipsit de etică. Acesta ar juca un rol esențial în protejarea avertizorilor de integritate în cadrul instituțiilor UE, lucrând în mod complementar cu alte organisme ale UE precum serviciul antifraudă (OLAF), Parchetul European (EPPO), Ombudsmanul și Curtea de Conturi Europeană.

Rezoluția a fost adoptată cu 382 voturi pentru, 72 împotrivă și 76 abțineri.

În cursul discursului său în plen din 14 februarie, vicepreședinta Jourová a anunțat intenția Comisiei de a prezenta o propunere pentru un organism independent de etică în următoarele săptămâni, cu scopul de a acoperi toate instituțiile și organismele menționate la articolul 13 din Tratatul privind UE.