• Mai multe informații despre reclamele politice vor ajuta alegătorii să ia decizii în cunoștință de cauză
  • Protecția libertății de exprimare și a datelor cu caracter personal
  • Interzicerea sponsorizării anunțurilor din afara UE înainte de alegeri

Noile norme vor urmări să sporească încrederea cetățenilor în campaniile electorale și să contribuie la combaterea dezinformării și a ingerințelor străine.

Marți, PE a adoptat noi norme privind transparența și direcționarea publicității politice, care vor face campaniile electorale și pentru referendumuri mai transparente și mai rezistente la interferențe.

Noile norme vor reglementa reclamele politice, în special cele online, oferind în același timp un cadru pentru ca actorii politici să își facă publicitate mai ușor în întreaga UE.

Mai multă transparență și răspunderePotrivit noilor norme, publicitatea politică va trebui să fie etichetată în mod clar.

Cetățenii, autoritățile și jurnaliștii vor putea obține cu ușurință informații în cazul în care au fost vizați de o reclamă, despre cine o plătește, care este costul reclamei, dar și la ce alegeri sau referendumuri face referire.

Toate materialele publicitare politice și informațiile conexe vor fi stocate într-un registru public online.

Pentru a limita ingerințele străine în procesele democratice europene, sponsorizarea reclamelor din afara UE va fi interzisă pe o perioadă de trei luni înaintea alegerilor sau referendumului.

Pentru a-i proteja pe alegători de manipulare, tehnicile de direcționare și amplificare vor fi posibile numai pentru publicitatea politică online bazată pe date cu caracter personal colectate după ce a fost obținut consimțământul explicit și separat al subiectului.

Nu pot fi utilizate categorii speciale de date cu caracter personal (legate, de exemplu, de etnie, religie, orientare sexuală) sau date ale minorilor.

Normele se referă doar la reclamele politice remunerate. Ele nu afectează conținutul reclamelor politice și nici regulile privind desfășurarea și finanțarea campaniilor politice.

Opiniile personale, opiniile politice, cum ar fi orice conținut jurnalistic nesponsorizat, sau comunicarea privind organizarea sau participarea la alegeri (de exemplu, anunțarea candidaților) din surse oficiale naționale sau europene nu sunt afectate.

În urma adoptării în plen (cu 470 pentru, 50 împotrivă și 105 abțineri), Consiliul trebuie să adopte în mod oficial textul.

Normele se vor aplica la 18 luni de la intrarea în vigoare, în timp ce definițiile și măsurile privind furnizarea nediscriminatorie a publicității politice transfrontaliere (inclusiv pentru partidele politice europene și grupurile politice europene) se vor aplica deja după 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.