Până la sfârșitul lunii iunie 2026, toate marile companii din Uniune cotate la bursă vor trebui să ia măsuri pentru a crește prezența femeilor în posturi de conducere.

Directiva, cunoscută sub numele de "Femeile în consiliile de administrație”, a fost adoptată marți, la zece ani după ce a fost propusă. Ea urmărește să se introducă proceduri transparente de recrutare în companii, pentru a garanta că cel puțin 40% din posturile de administrator neexecutiv sau 33% din toate posturile de administrator sunt ocupate de membri ai sexului subreprezentat până la sfârșitul lunii iunie 2026.

Potrivit noilor norme, procedurile de selecție vor trebui să păstreze meritul drept criteriu esențial și vor trebui să fie transparente. Companiile listate la bursă vor trebui să transmită autorităților competente o dată pe an informații referitoare la reprezentarea femeilor și a bărbaților în consiliile lor de administrație. Dacă nu au îndeplinit obiectivele în domeniu, ele vor mai trebui să menționeze măsurile pe care intenționează să le ia în acest scop. Informațiile respective trebuie publicate pe site-ul companiei și trebuie să poată fi ușor de accesat.

Întreprinderile mici și mijlocii cu mai puțin de 250 de angajați sunt excluse din domeniul de aplicare al directivei.

Țările Uniunii trebuie să introducă norme care prevăd sancțiuni eficiente, disuasive și proporționale, de exemplu amenzi, în cazul companiilor care nu au proceduri de numire deschise și transparente. Un organ judiciar ar putea inclusiv să anuleze un consiliu de administrație ales de companie prin încălcarea principiilor directivei.

Adoptarea Directivei reprezintă "un important pas înainte pentru egalitatea de gen. În sfârșit, oferim femeilor o șansă echitabilă de a fi în poziții corporative de top și de a îmbunătăți guvernanța corporativă", a declarat coraportoarea Evelyn Regner (S&D, Austria).

"Femeile sunt inovatoare, inteligente, puternice și capabile de multe lucruri. Eliminăm unul dintre principalele obstacole cu care se confruntă femeile pentru a obține poziții de top: rețelele informale masculine. De acum înainte, competența va conta mai mult decât oricând într-o procedură de selecție, la fel ca și transparența", a mai spus ea.

"În cei zece ani în care această directivă a stat pe un raft, sălile de consiliu au rămas predominant tărâmul bărbaților. Dar în țările în care au fost introduse cote obligatorii, au fost numite considerabil mai multe femei. Cu această lege, aceste țări nu vor mai fi excepția, iar echilibrul de gen în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă va deveni normă în întreaga UE", a precizat coraportoarea Lara Wolters (S&D, Olanda).

Acordul a fost aprobat oficial de Parlamentul European și de Consiliu, astfel că directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statele membre trebuie să pună în aplicare normele în termen de doi ani.

Comisia Europeană și-a prezentat inițial propunerea în 2012, iar Parlamentul European și-a adoptat poziția de negociere încă din 2013. Dosarul a fost blocat în Consiliu timp de aproape zece ani, până când miniștrii responsabili pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale au convenit în final asupra unei poziții în martie 2022.

Negociatorii PE și ai Consiliului au ajuns la un acord în iunie.

În 2021, doar 30,6% dintre membrii consiliilor de administrație ale celor mai mari societăți cotate la bursă din UE erau femei, cu diferențe semnificative între țările Uniunii (de la 45,3% în Franța la 8,5% în Cipru).

Chiar dacă reprezentarea a crescut în consiliile de administrație, sub una din zece dintre cele mai mari companii cotate la bursă din țările Uniunii au o femeie pe postul de președinte sau de director general în 2022.