Parlamentul European solicită Consiliului ”să prezinte prompt o poziție privind formatul și organizarea” Conferinței privind viitorul Europei, pentru ca vocile cetățenilor să fie auzite.

Într-o rezoluție adoptată cu 528 voturi ”pentru”, 124 ”împotrivă” și 45 abțineri, Parlamentul European declară că ”la zece ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 70 de ani de la Declarația Schuman și în contextul pandemiei de COVID-19, a sosit momentul pentru o reevaluare a Uniunii”.

”Numărul crizelor semnificative pe care le-a traversat Uniunea demonstrează că este nevoie de reformă instituțională și politică în mai multe domenii de guvernanță”, susțin eurodeputații.

Ei reiterează convingerile din rezoluția din ianuarie 2020, subliniind că vocile cetățenilor trebuie să fie în centrul discuțiilor ample ce vor avea loc privind abordarea provocărilor interne și externe, neprevăzute în momentul încheierii Tratatului de la Lisabona.

Deși conferința a fost amânată din cauza pandemiei COVID-19, deputații solicită celorlalte două instituții ”să se angajeze în negocieri pentru a ajunge înainte de vacanța de vară la un acord comun”.

PE salută ”disponibilitatea Consiliului de a avansa rapid”, însă regretă faptul că ”acesta nu a adoptat încă o poziție cu privire la Conferință”.